آخر دنیا

آخر کلاس اول فهمیدم
ابتدای کلاس دوم چه میگن ! ...

آخر دبستان فهمیدم
ابتدای اول راهنمایی چی می خوان بگن !

آخر راهنمایی ..... ابتدای اول دبیرستان !
...
پس در آخر دنیا، بشر خواهد فهمید
اول آخرت و بهشت چی میشه !!

اونجا احتمالا سه نکته رو می بینیم :
1- حق و باطل از هم جداست،
2- هر چی رو اراده می کنیم در دسترس ما خواهد بود،
3- چیزی هم زیادتر از حق خود طلب و اراده نمیکنیم.

راستی !
الف: تمام کارها و اختراعات خوب هم
برای رسیدن به این سه نکته در دنیای مادی است
تا آخرت را درک کنیم !

ب: اگر بتونیم هر چه بیشتر اون سه نکته رو رعایت بکنیم
حتما این دنیا هم یه خورده بیشتر شبیه بهشت میشه !
مگه نه !
...
موفق! موید!
/ 0 نظر / 3 بازدید