قرآن : طرح جامع هستی

آینده پژوهشی در قرآن

مهندسی زیبایی در قرآن

مهندسی استدلالات قرآن

بینهایتی قرآن : بطون بینهایت

نامحدود بودن مفاهیم مخفی

قرآن : طرح جامع هستی

دنیوی و اخروی، ظاهری و باطنی

برای همه درجات و درکات !

ازل، دنیا، برزخ، قیامت ، ...، جهنم و بهشت!

. . .

...

#اشارات_قرآن

#اشارات_ولایی

#اشارات_ولایی_قرآن

#قرآن_ژنوم_هستی

#نهان_نگاری

#نهان_نگاری_در_قرآن

#امامان_در_قرآن

#علوم_نوین_و_قرآن

#نگرشهای_نوین_به_قرآن

#قرآن

#معصومین

#امامان_معصوم/ 0 نظر / 40 بازدید