درخواست تعامل -- نظریه چندوجهی نوین اشارات ولایی قرآن

بنام خدا


ریاست / مدیریت / استاد / مسئول / ... محترم

گروه    قرآن / قرآن و عترت / ادیان / کلام /  فلسفه / عرفان / اجتماعی /  ...

دانشگاه / دانشکده / گروه / نهاد / بنیاد / موسسه / سازمان /  شرکت / ...


سلام علیکم


این درخواست برای ارائه نتایج بعضا شگفت، بیسابقه و اعجازگونه از پژوهشی چندین ساله در حوزه بکارگیری نگرشها و روشها به قرآن کریم و کشفیات انحصاری آن است. مجموعه مطالب در صدها مورد به شخصیتهای حقیقی و حقوقی و مخاطبان مختلف قرآنی صاحبنظر، محقق و یا مسئول ارائه شده است. هر نوع استفاده، تعامل، مساعدت و راهنمایی در جهت تعدیل، تکمیل، توسعه، بکارگیری ممکن و مناسب خاصه در قالب ارائه، تدریس، پایان نامه، مصاحبه، مناظره، شخصی سازی و مشابه آنها مطلوب خواهد بود.

نوار صوتی و اطلاعات بسیاری از آنها در قالب تماسهای فردی، محدود و یا عمومی، مصاحبه و یا انجام و اجراء در کلاس، کارگاه، نمایش و سخنرانی در دانشگاهها، پژوهشگاهها، سازمانها، مساجد، مراسم مذهبی در وبلاگهای و کانالهای مرتبط با اینجانب در شبکه ها، وبلاگها و پیام رسانهای داخلی و خارجی موجود و قابل دسترس عموم می باشند. دانشگاه رضوی، دانشکده الهیات دانشگاه تهران، پژوهشکده اعجاز علمی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت، ستاد مشترک ارتش و بسیج علمی نمونه هایی از محیط های ارائه می باشد.

عناوین و فرازهایی از چکیده نظریه و مطالب شامل مبانی، اصول، روش، نتایج و نکات اصلی شامل موارد ذیل می باشد. نکته اول اصل وحدت در خلقت کتابهای تکوین، تدوین(قرآن کریم)، هدایت(شریعت وعترت)، رسالت و امامت لازم است. نکته دوم احسن بودن لزوم و وجود تشابه، تناسب، تناظر و تقارن در کتب مذکور است. سومین نکته امکان بکارگیری و ارتقاء یافتن ابزارها، روشها و نگرشها در کشف روابط مذکور است. نکته بعدی للناس بودن پیام و آیات الهی قطعًا دارای درجات و مراتب است و برای همه بشر در همه شرایط فردی و محیطی یکسان نخواهد بود. آخرین نکته و اصل از مطلوب معرفی و یا اشارات ولایی ( quranhints ) به فصل الخطاب های نهایی در تبیین و اجرا و قضاوت لازم مورد نظر خالق در خود قرآن کریم باشد.

برخی از علوم و روشها بکارگرفته شده درراستای نظریه سازی اشارات ولایی قرآن مورد توجه خاص قرار میگیرد. (1) اصول، مفاهیم، روشها و دستآوردهای علم ژنتیک در پاسخ به سئوالات در چرایی ظاهر و عملکرد موجودات زنده میتواند در تاسیس نظریه قرآن – ژنوم هستی ماسوا، مبنا قرار مناسب قرار داده شود. (2) بطور مشابه علم امنیت اطلاعات و نهان نگاری متنی خالص با تاثیر شدید در حوزه حفاظت مناسب در نگهداری و انتقال داده ها دارای نگاه و نگرش جدیدی برای درک بیشتر از قرآن کریم تعالیم است. (3) علوم دیگر مانند مخابرات، آمار، احتمالات، ریاضیات (خاصه دستگاه های معادلات و نامعادلات)، نقشه نگاری، نرم افزارهای کامپیوتری (خصوصًا انواع جستجوها و یا تولید خودکار متن) دارای مفاهیم و روشهای بسیار مناسب می باشند. ترکیب علوم اولیه و اصلی با علوم جدید قرآنی میتواند انشاء الله تعالی حتی در بسیاری ازشبهات فراوان مثلا منتج از هرمنوتیک را پاسخهای قوی ارائه نماید.

یافته های نظریه اشارات ولایی قرآن موثر در هزاران کلمه و فراز قرآن کریم در مجموعه مطالب منشره شده نمایش داده شده اند. تناسب و تناظر و تقارن ها در گروه های درونی و برونی قرآن نشان داده شده اند. وجود فقط یک مورد وحید، دو قالتا، هفت اشاره به آسمان هفتگانه و هشت مشتقات عددی ریشه ..ث..م..ن.. برخی تناظرهای درونی هستند. بطور مشابه تناظرها با مفاهیم احکام عبادات و شریعت ( مثل 5 نوبت و 17 رکعت نمازها و اول وقت بودن آنها) یافت و نمایش داده شده است. در ادامه تناظرها با عترت شامل تکرارهای 14گانه بسیار جذاب و اعجازگونه میباشند. تکرارهای 12 گانه دارای حروف دقیق اسامی، القاب و کنیه بعضآ با جای یابی واحد میتوانند نظریه ژن وار بودن گزینش و چینش حروف، کلمات، فرازها و حتی آیات و سوره ها را تقویت نماید. تناظر قرآن با تاریخ در یافته های مرتبط با واقعه عاشورا در کربلا شگفت انگیز بوده است. جزییات فراوان تحت عنوان اشارات ولایی قرآن در شبکه و اینترنت ارائه شده اند.

نظرات محققان و صاحبنظران ادیان، قرآن و عترت از اشارات ولایی قرآن بعنوان علم جدید آن حوزه و حتی امکان ارتقاء آن به روش جدید تفسیری یاد کرده اند. این نظرات و یافته ها در آدرسهای ذیل قابل دسترسی هستند. مجموعه جزوات و اسلایدها ( مفاتیح القران – سال 1393، مجموعه چکیده ها – 1396؛ اسلایدهای اشارات – 1397)، خروجی نرم افزار (اشارات ولایی قرآن در کانال مربوطه و در کافه بازار) در میان حدود سیزده هزار یافته، پیوند، فایل صوتی و تصویری ارائه شده اند. سوابق علمی، اجرای و پژوهشی در وبلاگ و کانالهای مرتبط  ( مانند daliliali.persianblog.ir + telegram.me/quranhints  ( موجود هستند.

با امید به هرچه بیشتر شدن علم و عمل خالص و پایدار به قرآن و عترت

علی دلیلی یزدی –  تهران  ( اردیبهشت / رمضان  97 )


/ 0 نظر / 45 بازدید