قرآن : ژنوم هستی

اشارات ولایی قرآن کریم

مجموعه مطالب 2 - چکیده ها

در راستاي مدیریت عالیه، ارائه و کاربردِ

پژوهشها، نظریه ها و تأسیس علوم نوین قرآنی

1.           قرآن : ژنوم هستی

واژه های عنوان : ژن، موجودات، ژنوم، ظاهر، رفتار، تاریخ، جزییات، دی-اِن-اِی،

واژه های عمومی : قرآن، لغات، فرازها، گزینش، چینش، جستجو، پیمایش، نظریه، تأسیس علم، تفسیر، استحسانات،

چکیده :

الگوهای دیده شده در گزینش وچینش حروف، کلمات، ترکیبات و فرازهای قرآن حکایت از وجود ویژگیهای ساختیافته و معناداری می نمایند.

مشابه با نقش چینش اجزای دی-اِی-اِن در چگونگی ظاهری-عملکردی موجودات، نظریه اشارات ولایی قرآن، پیشنهاد شده توسط نویسنده، میتواند در قالب رمزو رازها برای جزییات درون قرآنی و برون قرآنی بررسی گردد.

تناسب بین یافته های گزینشی-چینشی ازحروف، کلمات و فرازها دارای رفتار وشواهد قانونگرایانه هستند.

قرآن کریم بعنوان ژنوم هستی در مرتبه اول بر اساس علم امنیت اطلاعات و تبادلات و ارتباطات دارای توان مناسب در نمایش انسجام درونی است. تناسب تعداد تکرار کلمه با معنای آن، میتواند معیار و شاخصی برای وجود تناسب درونی است که نوعی امضای الکترونیکی (نرم افزاری) تلقی میشود.

وجود فقط یک تکرار از واژه "وحید" و دو واژه از کلمه "قالتا" نمونه هایی برای تناسب درون-قرآنی می باشد. صدها و هزاران مورد مشابه با درجه پیچیدگی ساده تا پیشرفته برای آنها میتوان یافت.

در میان چند ده هزار نتایج جستجو شده توسط  نویسنده ( و پژوهشگر) اشارات ولایی قرآن، شواهد مشابه بسیاری دیده است.

مطالب و نتایج اشارات ولایی قرآن توسط نویسنده  در شبکه های اجتماعی و در مجالس و محافل مختلف علمی، پژوهشی، عمومی، مذهبی و خصوصی به عموم مخاطبان خاص ارائه شده است.

نتایج دیگر دلالت مناسب به وجود روابط خاص بین تعداد تکرار واژه های مرتبط با شریعت (مانند الصلاه/ نماز) با ویژگی های مرتبط با آن (مانند تعداد نوبت های نماز و یا تعداد رکعت ها در نمازهای روزانه ) دارد.

اشاره به 12 امام ( برطبق عقیده شعیان اثنی عشری / 12 امامی ) در تعداد کلمات 12 گانه مختلف مانند مشتقات ..ش..ی..ع..، امام و ائمّه، وَلِیُّ، مولا و بسیاری دیگر دارد. قانونمندی چنین موارد پایه گذاری ژنوم قرآن میتواند باشد.

اشارات به 14 معصوم در میان شیعیان اثنی عشری در تکرارهای 14گانه از موارد و یا آیات دارای کلمات ویا مشتقات (همریشه ها) دیده شده است.

از مثال های مذکورمیتوان "اسم"، "مدینه"، "واطیعوا" و "اطاعت خدا ورسول" را نام برد.

جزییات و موارد و آیات بسیار فراوانی در کانال و وبلاگ مرتبط با پژوهشگر(نویسنده) در شبکه ها وجود دارد.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

گروه های منابع : قرآن کریم، تفاسیر، روایات، احادیث، اینترنت،

منابع پژوهشگر: کانال تلگرام، وبلاگ ها، نرم افزار اشارات ولایی، کانال آپارات، نوارهای صوتی، نوارهای ویدیوئی، فایلهای متنی، پوسترها،

سوابق نویسنده : دکترای کامپیوتر از 1370، ارشد کامپیوتر از 1358، کارشناسی ریاضی از 1354

ایده پردازو پژوهشگر ارشد اشارات ولایی قرآن :  مهندسی معکوس تناسب و تناظر درونی و برونی قرآن با حقایق - با شریعت، عترت، تاریخ و طبیعت،

پژوهشگر ارشد، عضو موسس و مدیرعامل مرکز پژوهشهای قرآنی نور ولایت مبین، عضو هیأت موسس موسسه آموزش عالی بصیر(آبیک) (...-82)

دبیر و عضو شورای راهبری فناوری اطلاعات وزارت علوم (87-85) ، عضو گروه ارزیابی وزارت علوم و دانشگاه ها (88-85)

عضو هیأت علمی و مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه شاهد (85-75)، پژوهشگر مرکز مخابرات ایران (75-71)


/ 0 نظر / 32 بازدید