مدیریت عالیه، ارائه و کاربردِ پژوهشها، نظریه ها و تأسیس علوم نوین قرآنی 1. رمزنگاری و رمزیابی

اشارات ولایی قرآن کریم

مجموعه مطالب 2 - چکیده ها

در راستاي مدیریت عالیه، ارائه و کاربردِ

پژوهشها، نظریه ها و تأسیس علوم نوین قرآنی

1.           رمزنگاری و رمزیابی

واژه های عنوان : رمز، رمزنگاری، رمزگشایی، رمزیابی، امنیت اطلاعات، نهان نگاری، نهان یابی، پیچیدگی، توان پردازش

واژه های عمومی : قرآن، لغات، فرازها، گزینش، چینش، جستجو، پیمایش، نظریه، تأسیس علم، تفسیر، استحسانات،

چکیده :

در طول روزگاران همه جوامع انسانی برای حفاظت از امکانات و دارایی ها و داشتن امنیت سعی در مخفی نگهداشتن آنها و حتی برخی از اطلاعات مرتبط با آن نموده اند.

در حوزه امنیت اطلاعت در سالهای اخیر فعالیتهای ویژه ای برای بستر شبکه های اجتماعی انجام شده است.

نگهداری و تبادل وسیع، حجیم، سریع و امن داده ها و اطلاعات مبتنی بر اینترنت جهانی و یا محدودتر، تاسیس و یا گسترش بیسابقه در علومی همچون رمز نگاری و نهان نگاری را باعث شده است.

بدیهیات و مفاهیم اولیه رمزنگاری نوین بر آشکار بودن روش کلیات رمزنگاری و مخفی بودن کلید برای جزییات پردازشها جهت درهم سازی بوده است.

در زمان رمزنگاری بر اساس ویژگیهای کلید انحصاری و قابل درک بین مبدا و مقصد پردازش انجام و متن اولیه به متن سرّی تبدیل میشود. در مقصد با دریافت فایل رمز شده عملیات کامل معکوس (نسبت به پردازش اولیه) انجام و شکل اولیه متن و پیام دریافت میشود.

معمولا مهمترین هدف در فازهای رمزنگاری غیرقابل بازشدن پیام رمزشده در مدت زمانی است که طرفین بر آن اتفاق نظر دارند. گشوده شدن پیام توسط انسان/سیستم در خارج از زمان مذکور اثر مخرب نخواهد داشت.

در سالهی اخیر، نگرش مبتنی بر رمزنگاری و یا نهان نگاری بر کتابهای آسمانی و بالاخص به قرآن کریم، توسط نویسنده، دریچه هایی بر امکان یافتن برخی ابرالگوهای رمز مانند در گزینش و چینش اجزاء را در سطح حروف تا کلمات، ترکیبها، فرازها و حتی سوره ها و کل قرآن نمایان ساخته است.

اثبات نوعی رمزنگاری و یا نهان سازی در قرآن کریم با توجه به مشاهدات فراوان از نمونه های ساده و اولیه میتوان شکل استقرایی بخود بگیرد.

 باید توجه داشت تعداد رمزنگاری ها و یا نهان نگاری های ممکن در هر متن عملا از نظر سادگی تا پیچیده بودن و یا تعداد بینهایت میتواند باشد.

از طرف دیگر برای مخاطبان کتب آسمانی و درجات آنها باید مطالب متناسب ارائه شود.

و از جانب سوم برخی معتقدند که در زمان نزدیک شدن به ظهور حقایق نهایی، عقول بشری، ابزارها و شرایط میتواند اطلاعات معجزه واری را در اطراف و اکناف هستی – وشاید در میان کتب الهی، یافته که تاییدی بر وقایع منطبق بر آن حقایق خواهد بود.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

گروه های منابع : قرآن کریم، تفاسیر، روایات، احادیث، اینترنت،

منابع پژوهشگر: کانال تلگرام، وبلاگ ها، نرم افزار اشارات ولایی، کانال آپارات، نوارهای صوتی، نوارهای ویدیوئی، فایلهای متنی، پوسترها،

سوابق نویسنده : دکترای کامپیوتر از 1370، ارشد کامپیوتر از 1358، کارشناسی ریاضی از 1354

ایده پردازو پژوهشگر ارشد اشارات ولایی قرآن :  مهندسی معکوس تناسب و تناظر درونی و برونی قرآن با حقایق - با شریعت، عترت، تاریخ و طبیعت،

پژوهشگر ارشد، عضو موسس و مدیرعامل مرکز پژوهشهای قرآنی نور ولایت مبین، عضو هیأت موسس موسسه آموزش عالی بصیر(آبیک) (...-82)

دبیر و عضو شورای راهبری فناوری اطلاعات وزارت علوم (87-85) ، عضو گروه ارزیابی وزارت علوم و دانشگاه ها (88-85)

عضو هیأت علمی و مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه شاهد (85-75)، پژوهشگر مرکز مخابرات ایران (75-71)


/ 0 نظر / 37 بازدید