مدیریت عالیه، ارائه و کاربردِ پژوهشها، نظریه ها و تأسیس علوم نوین قرآنی 1. اشارات و امامت -1

اشارات ولایی قرآن کریم

مجموعه مطالب 2 - چکیده ها

در راستاي مدیریت عالیه، ارائه و کاربردِ

پژوهشها، نظریه ها و تأسیس علوم نوین قرآنی

1.  اشارات  و امامت -1

امام، ائمه، وَلِیّ، مولا، نعمه ... و کلمات مرتبط

بررسی برخی نمونه ها از واژه ها و کلمات قرآنی دارای تعداد تکرارهای خاص مرتبط با مفاهیم مرتبط

مانند تکرارهای 12گانه و ارائه نتایج جستجوی آنها در قرآن کریم بر اساس قصص و اشارات قرآن

(( آیا ممکن است حروف و/ یا اسامی امامان و معصومین ص/ع هم

در لابلای کلمات و آیات در چنین مجموعه هایی 12 آیه ای پنهان سازی شده باشند !؟ ))

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1.              نتیجهٔ جستجو برای «اِمام|اَئِمّه»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد . جزئیات جستجو :: إِمَامًا أَئِمَّةَ لَبِإِمَامٍ ...

2.              نتیجهٔ جستجو برای  «رحمهٍ»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد. جزئیات جستجو : رَحْمَةٍ بِرَحْمَةٍ رَّحْمَةٍ

3.              نتیجهٔ جستجو برای «رحمهٌ»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد. جزئیات جستجو :: وَرَحْمَةٌ رَحْمَةٌ

4.              نتیجهٔ جستجو برای  «رحمةً»:۳۶ مورد در ۳۶ آیه یافت شد. جزئیات جستجو : رَحْمَةً ... (36=3*12)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.              نتیجهٔ جستجو برای «"فی کتاب"»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.

6.              جزئیات جستجو :: فِي كِتَابٍ فِي كِتَابِ فِي كِتَابٍ ۖ فِي كِتَابٍ ۚ

7.              نتیجهٔ جستجو برای «ب*رحمت»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.

8.              جزئیات جستجو :: بِرَحْمَتِهِ بِرَحْمَةٍ وَبِرَحْمَتِهِ بِرَحْمَتِكَ بِرَحْمَتِنَا بِالْمَرْحَمَةِ

9.              نتیجهٔ جستجو برای «لسان»: ۱۵ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.

10.          جزئیات جستجو :: لِسَانِ بِلِسَانِ لِّسَانُ لِسَانٌ لِسَانَ بِلِسَانِكَ لِّسَانِي لِسَانِي بِلِسَانٍ لِسَانًا لِّسَانًا لِسَانَكَ وَلِسَانًا

11.          نتیجهٔ جستجو برای «صِدق»: ۱۴ مورد در ۱۳ آیه یافت شد.

12.          جزئیات جستجو :: صِدْقُهُمْ صِدْقًا صِدْقٍ صِدْقِهِمْ بِصِدْقِهِمْ بِالصِّدْقِ الصِّدْقِ

13.          نتیجهٔ جستجو برای «یُنذر»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.

14.          جزئیات جستجو :: وَيُنذِرُونَكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِيُنذِرُوا وَلِيُنذَرُوا لِّيُنذِرَ وَيُنذِرَ يُنذَرُونَ لِيُنذِرَ

15.          نتیجهٔ جستجو برای «بُشری»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.

16.          جزئیات جستجو :: وَبُشْرَىٰ بُشْرَىٰ الْبُشْرَىٰ بِالْبُشْرَىٰ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.          نتیجهٔ جستجو برای «آتیناه"»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.

18.          جزئیات جستجو :: وَآتَيْنَاهُ آتَيْنَاهُ

19.          نتیجهٔ جستجو برای «الکتاب+موسی»: ۲۹ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.

20.          جزئیات جستجو :: الْكِتَابَ الْكِتَابِ مُوسَى مُوسَىٰ

21.          نتیجهٔ جستجو برای «"*آتینا موسی"»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.

22.          جزئیات جستجو :: آتَيْنَا مُوسَى ۚ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ وَآتَيْنَا مُوسَى آتَيْنَا مُوسَىٰ

23.          نتیجهٔ جستجو برای «سُنّت»: ۱۴ مورد در ۹ آیه یافت شد.

24.          جزئیات جستجو :: سُنَّتُ سُنَّةُ سُنَّةَ لِسُنَّتِنَا لِسُنَّةِ سُنَّتَ لِسُنَّتِ

25.          نتیجهٔ جستجو برای «"*الی یومِ القیامه"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.

26.          جزئیات جستجو :: إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

27.          نتیجهٔ جستجو برای «"*الی صراط مستقیم"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد. جزئیات جستجو :: إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

28.          نتیجهٔ جستجو برای «"*هم المفلحون"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد. جزئیات جستجو :: هُمُ الْمُفْلِحُونَ

29.          نتیجهٔ جستجو برای  «وَلِیُّ»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد. جزئیات جستجو :: وَلِيُّ وَلِيُّهُ وَلِيُّهُمَا وَلِيُّكُمُ ...

30.          نتیجهٔ جستجو برای  «مولا!بئس»: ۱۶ مورد در ۱۲ آیه یافت شد. جزئیات جستجو :: مَوْلَانَا مَوْلَاكُمْ ...

31.          نتیجهٔ جستجو برای  «"*انعم* علی*"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.

جزئیات جستجو :: أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ أَنْعَمَهَا عَلَىٰ  أَنْعَمْنَا عَلَى أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ

32.          نتیجهٔ جستجو برای «نعمهٍ|نعمهٌ|نعمهً»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد. جزئیات جستجو : بِنِعْمَةٍ ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.          نتیجهٔ جستجو برای «"*خ*ت*ل*ف*(| *) فی*"»: ۱۴ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.

جزئیات جستجو :: اخْتَلَفُوا فِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ اخْتَلَفَ فِيهِ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي فَاخْتُلِفَ فِيهِ ۚ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ ...

34.          نتیجهٔ جستجو برای «اخ*ت*ل*ف"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد. جزئیات جستجو :: وَاخْتِلَافِ ...

35.          نتیجهٔ جستجو برای «"*ما * فی* *خ*ت*ل*ف*"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.

جزئیات   جستجو :: فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ مَا كُنتُمْ فِيهِ ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36.          نتیجهٔ جستجو برای «ج*ع*ل+خ*ل*ف+مستخلف|خلائف|خلفاء|خلیفه|یخالفون|جاعل»:  ۳۸ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.

جزئیات جستجو :: جَاعِلٌ أَتَجْعَلُ وَجَاعِلُ جَعَلَكُمْ جَعَلْنَاكُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ تَجْعَلُوا ...

37.          نتیجهٔ جستجو برای «حُجة|خلیفه|خلفاء»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.

جزئیات جستجو : خَلِيفَةً حُجَّةٌ حُجَّتُنَا الْحُجَّةُ خُلَفَاءَ حُجَّةَ حُجَّتُهُمْ حُجَّتَهُمْ

38.          نتیجهٔ جستجو برای  «حاجّ!الحاج»: ۱۲ مورد در ۱۱ آیه یافت شد.

جزئیات جستجو :: لِيُحَاجُّوكُم أَتُحَاجُّونَنَا حَاجَّ حَاجُّوكَ حَاجَّكَ تُحَاجُّونَ يُحَاجُّوكُمْ وَحَاجَّهُ أَتُحَاجُّونِّي يَتَحَاجُّونَ يُحَاجُّونَ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.          نتیجهٔ جستجو برای «ن*ت*ق*م»:۱۳ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.

جزئیات جستجو :  انتِقَامٍ فَيَنتَقِمُ فَانتَقَمْنَا مُنتَقِمُونَ مُّنتَقِمُونَ انتَقَمْنَا

نتیجهٔ جستجو برای «ن*ت*ظ*ر»: ۱۴ مورد در ۷ آیه یافت شد.

جزئیات جستجو :: انتَظِرُوا مُنتَظِرُونَ فَانتَظِرُوا الْمُنتَظِرِينَ يَنتَظِرُونَ وَانتَظِرُوا وَانتَظِرْ مُّنتَظِرُونَ يَنتَظِرُ

00000000000000000000000000000000000000000000000000

گروه های منابع : قرآن کریم، تفاسیر، روایات، احادیث، اینترنت،

منابع پژوهشگر: کانال تلگرام، وبلاگ ها، نرم افزار اشارات ولایی، کانال آپارات، نوارهای صوتی، نوارهای ویدیوئی، فایلهای متنی، پوسترها،

سوابق نویسنده : دکترای کامپیوتر از 1370، ارشد کامپیوتر از 1358، کارشناسی ریاضی از 1354

ایده پردازو پژوهشگر ارشد اشارات ولایی قرآن :  مهندسی معکوس تناسب و تناظر درونی و برونی قرآن با حقایق - با شریعت، عترت، تاریخ و طبیعت،

پژوهشگر ارشد، عضو موسس و مدیرعامل مرکز پژوهشهای قرآنی نور ولایت مبین، عضو هیأت موسس موسسه آموزش عالی بصیر(آبیک) (...-82)

دبیر و عضو شورای راهبری فناوری اطلاعات وزارت علوم (87-85) ، عضو گروه ارزیابی وزارت علوم و دانشگاه ها (88-85)

عضو هیأت علمی و مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه شاهد (85-75)، پژوهشگر مرکز مخابرات ایران (75-71)

daliliali@gmail.com + telegram.me/daliliali + Telegram.me/quranhints + 09123459914


/ 0 نظر / 36 بازدید