نصایح امیرالمومنین به امام حسن علیهما السلام

نصایح امیرالمومنین به امام حسن علیهما السلام
by Ali Dalili on Tuesday, November 15, 2011 at 8:04am

نصایح امیرالمومنین به امام حسن علیهما السلام 

و من وصیة له ( علیه السلام )

 للحسن بن علی ( علیهماالسلام )

کتبها إلیه بحاضرین

عند انصرافه من صفین:

مِنَ الْوَالِدِ الْفَانِ

الْمُقِرِّ لِلزَّمَانِ

الْمُدْبِرِ الْعُمُرِ

الْمُسْتَسْلِمِ لِلدُّنْیَا

 السَّاکِنِ مَسَاکِنَ الْمَوْتَى

 وَ الظَّاعِنِ عَنْهَا غَداً

إِلَى الْمَوْلُودِ الْمُؤَمِّلِ مَا لَا یُدْرِکُ

السَّالِکِ سَبِیلَ مَنْ قَدْ هَلَکَ ....

(نامه به فرزندش امام حسن علیه السّلام

وقتى از جنگ صفین باز مى گشت

و به سرزمین «حاضرین» رسیده بود

در سال 38 هجرى)

انسان و حوادث روزگار

از پدرى فانى،

 اعتراف دارنده به گذشت زمان،

زندگى را پشت سر نهاده-

که در سپرى شدن دنیا چاره اى ندارد-

 مسکن گزیده در جایگاه گذشتگان،

و کوچ کننده فردا،

به فرزندى آزمند چیزى که به دست نمى آید،

رونده راهى که به نیستى ختم مى شود،

در دنیا هدف بیمارى ها،

در گرو روزگار،

و در تیررس مصائب،

گرفتار دنیا،

سودا کننده دنیاى فریب کار،

وام دار نابودى ها،

اسیر مرگ،

هم سوگند رنجها،

هم نشین اندوه ها،

آماج بلاها،

به خاک در افتاده خواهش ها،

و جانشین گذشتگان است.

پس از ستایش پروردگار،

همانا گذشت عمر،

و چیرگى روزگار،

و روى آوردن آخرت،

مرا از یاد غیر خودم باز داشته

و تمام توجه مرا به آخرت کشانده است،

که به خویشتن فکر مى کنم

و از غیر خودم روى گردان شدم،

که نظرم را از دیگران گرفت،

و از پیروى خواهشها باز گرداند،

و حقیقت کار مرا نمایاند،

و مرا به راهى کشاند که شوخى بر نمى دارد،

و به حقیقتى رساند که دروغى در آن راه ندارد.

و تو را دیدم که پاره تن من،

بلکه همه جان منى،

آنگونه که اگر آسیبى به تو رسد به من رسیده است،

و اگر مرگ به سراغ تو آید،

زندگى مرا گرفته است،

پس کار تو را کار خود شمردم،

و نامه اى براى تو نوشتم،

تا تو را در سختى هاى زندگى رهنمون باشد

. حال من زنده باشم یا نباشم.

مراحل خودسازى

پسرم

همانا تو را به ترس از خدا سفارش مى کنم که

 پیوسته در فرمان او باشى،

و دلت را با یاد خدا زنده کنى،

و به ریسمان او چنگ زنى،

چه وسیله اى مطمئن تر از رابطه تو با خداست

اگر سر رشته آن را در دست گیرى.

دلت را با اندرز نیکو زنده کن،

هواى نفس را با بى اعتنایى به حرام بمیران،

جان را با یقین نیرومند کن،

و با نور حکمت روشنائى بخش،

و با یاد مرگ آرام کن،

به نابودى از او اعتراف گیر،

و با بررسى تحولات ناگوار دنیا به او آگاهى بخش،

و از دگرگونى روزگار،

و زشتى هاى گردش شب و روز او را بترسان،

تاریخ گذشتگان را بر او بنما،

و آنچه که بر سر پیشینیان آمده است به یادش آور.

در دیار و آثار ویران رفتگان گردش کن،

و بیندیش که آنها چه کردند از کجا کوچ کرده،

و در کجا فرود آمدند،

از جمع دوستان جدا شده و به دیار غربت سفر کردند،

گویا زمانى نمى گذرد که تو هم یکى از آنانى

پس جایگاه آینده را آباد کن،

آخرت را به دنیا مفروش،

و آنچه نمى دانى مگو،

و آنچه بر تو لازم نیست بر زبان نیاور،

و در جادّه اى که از گمراهى آن مى ترسى قدم مگذار،

زیرا خوددارى به هنگام سرگردانى و گمراهى،

بهتر از سقوط در تباهى هاست.

اخلاق اجتماعى

به نیکى ها امر کن و خود نیکوکار باش،

و با دست و زبان بدیها را انکار کن،

و بکوش تا از بدکاران دور باشى،

و در راه خدا آنگونه که شایسته است تلاش کن،

و هرگز سرزنش ملامتگران تو را از تلاش در راه خدا باز ندارد،

 براى حق در مشکلات و سختى ها شنا کن،

شناخت خود را در دین به کمال رسان،

خود را براى استقامت برابر مشکلات عادت ده،

که شکیبایى در راه حق عادتى پسندیده است،

در تمام کارها خود را به خدا واگذار،

که به پناهگاه مطمئن و نیرومندى رسیده اى،

در دعا با اخلاص پروردگارت را بخوان،

که بخشیدن و محروم کردن به دست اوست،

و فراوان از خدا درخواست خیر و نیکى داشته باش،

 وصیّت مرا بدرستى دریاب،

و به سادگى از آن نگذر،

زیرا بهترین سخن آن است که سودمند باشد،

بدان علمى که سودمند نباشد،

فایده اى نخواهد داشت،

و دانشى که سزاوار یاد گیرى نیست سودى ندارد.

شتاب در تربیت فرزند

پسرم هنگامى که دیدم سالیانى از من گذشت،

و توانایى رو به کاستى رفت،

به نوشتن وصیّت براى تو شتاب کردم،

و ارزش هاى اخلاقى را براى تو بر شمردم.

 پیش از آن که أجل فرا رسد،

و رازهاى درونم را به تو منتقل نکرده باشم،

و در نظرم کاهشى پدید آید چنانکه در جسمم پدید آمد،

و پیش از آن که خواهشها و دگرگونى هاى دنیا به تو هجوم آورند،

و پذیرش و اطاعت مشکل گردد،

زیرا قلب نوجوان چونان زمین کاشته نشده،

آماده پذیرش هر بذرى است که در آن پاشیده شود.

پس در تربیت تو شتاب کردم،

پیش از آن که دل تو سخت شود،

و عقل تو به چیز دیگرى مشغول گردد،

تا به استقبال کارهایى بروى که صاحبان تجربه،

زحمت آزمون آن را کشیده اند،

و تو را از تلاش و یافتن بى نیاز ساخته اند،

و آنچه از تجربیّات آنها نصیب ما شد،

به تو هم رسیده،

و برخى از تجربیّاتى که بر ما پنهان مانده بود

 براى شما روشن گردد.

پسرم

درست است که من به اندازه پیشینیان عمر نکرده ام،

امّا در کردار آنها نظر افکندم،

و در اخبارشان اندیشیدم،

و در آثارشان سیر کردم تا آنجا که گویا یکى از آنان شده ام،

بلکه با مطالعه تاریخ آنان،

گویا از اوّل تا پایان عمرشان با آنان بوده ام،

پس قسمت هاى روشن و شیرین زندگى آنان را از دوران تیرگى شناختم،

و زندگانى سودمند آنان را

 با دوران زیانبارش شناسایى کردم،

سپس از هر چیزى مهم و ارزشمند آن را،

و از هر حادثه اى،

زیبا و شیرین آن را براى تو برگزیدم،

و ناشناخته هاى آنان را دور کردم،

پس آنگونه که

پدرى مهربان نیکى ها را براى فرزندش مى پسندد،

من نیز بر آن شدم تو را با خوبى ها تربیت کنم،

زیرا در آغاز زندگى قرار دارى،

تازه به روزگار روى آورده اى،

نیّتى سالم و روحى با صفا دارى.

روش تربیت فرزند

پس در آغاز تربیت،

تصمیم گرفتم تا کتاب خداى توانا و بزرگ را

همراه با تفسیر آیات،

به تو بیاموزم،

و شریعت اسلام و احکام آن از حلال و حرام،

به تو تعلیم دهم و به چیز دیگرى نپردازم.

امّا از آن ترسیدم که

مبادا رأى و هوایى که مردم را دچار اختلاف کرد،

و کار را بر آنان شبهه ناک ساخت،

به تو نیز هجوم آورد،

گر چه آگاه کردن تو را نسبت به این امور خوش نداشتم،

امّا آگاه شدن و استوار ماندنت را ترجیح دادم،

تا تسلیم هلاکت هاى اجتماعى نگردى،

و امیدوارم خداوند تو را در رستگارى پیروز گرداند،

و به راه راست هدایت فرماید،

بنا بر این وصیّت خود را اینگونه تنظیم کرده ام.

پسرم

بدان آنچه بیشتر از به کار گیرى وصیّتم

دوست دارم ترس از خدا،

و انجام واجبات،

و پیمودن راهى است که پدرانت،

و صالحان خاندانت پیموده اند.

زیرا آنان آنگونه که

تو در امور خویشتن نظر مى کنى

 در امور خویش نظر داشتند.

و همانگونه که تو در باره خویشتن مى اندیشى،

نسبت به خودشان مى اندیشیدند،

و تلاش آنان در این بود که آنچه را شناختند انتخاب کنند،

و بر آنچه تکلیف ندارند روى گردانند،

و اگر نفس تو از پذیرفتن سرباز زند و خواهد

 چنانکه آنان دانستند بداند،

پس تلاش کن تا

درخواست هاى تو از روى درک و آگاهى باشد،

نه آن که به شبهات روى آورى

و از دشمنى ها کمک گیرى.

و قبل از پیمودن راه پاکان،

از خداوند یارى بجوى،

و در راه او با اشتیاق عمل کن تا پیروز شوى،

و از هر کارى که تو را به شک و تردید اندازد،

یا تسلیم گمراهى کند بپرهیز.

و چون یقین کردى دلت روشن و فروتن شد،

و اندیشه ات گرد آمد و کامل گردید،

و اراده ات به یک چیز متمرکز گشت،

پس اندیشه کن در آنچه که براى تو تفسیر مى کنم،

اگر در این راه آنچه را دوست مى دارى فراهم نشد،

و آسودگى فکر و اندیشه نیافتنى،

بدان که راهى را که ایمن نیستى مى پیمایى،

و در تاریکى ره مى سپارى،

زیرا طالب دین نه اشتباه مى کند،

و نه در تردید و سرگردانى است،

که در چنین حالتى خود دارى بهتر است.

ضرورت توجه به معنویّات

پسرم در وصیّت من درست بیندیش،

بدان که در اختیار دارنده مرگ

همان کسی است که زندگى در دست اوست،

و پدید آورنده موجودات است،

همو مى میراند،

و نابود کننده همان است که دوباره زنده مى کند،

و آن که بیمار مى کند شفا نیز مى دهد،

بدان که دنیا جاودانه نیست،

و آنگونه که خدا خواسته است برقرار است،

از عطا کردن نعمت ها،

و انواع آزمایش ها،

و پاداش دادن در معاد،

و یا آنچه را که او خواسته است و تو نمى دانى.

اگر در باره جهان،

و تحوّلات روزگار مشکلى براى تو پدید آمد

 آن را به عدم آگاهى ارتباط ده،

زیرا تو ابتدا با ناآگاهى متولّد شدى

 و سپس علوم را فرا گرفتى،

و چه بسیار است آنچه را که نمى دانى و خدا مى داند،

که اندیشه ات سرگردان،

و بینش تو در آن راه ندارد،

سپس آنها را مى شناسى.

پس به قدرتى پناه بر که تو را آفریده،

روزى داده،

و اعتدال در اندام تو آورده است،

بندگى تو فقط براى او باشد،

و تنها اشتیاق او را داشته باش،

و تنها از او بترس.

بدان پسرم

هیچ کس چون رسول خدا

صلّى اللّه علیه و آله و سلّم

از خدا آگاهى نداده است،

رهبرى او را پذیرا باش،

و براى رستگارى،

راهنمایى او را بپذیر،

همانا من از هیچ اندرزى براى تو کوتاهى نکردم،

و تو هر قدر کوشش کنى،

و به اصلاح خویش بیندیشى،

همانند پدرت نمى توانى باشى.

پسرم اگر خدا شریکى داشت،

پیامبران او نیز به سوى تو مى آمدند،

و آثار قدرتش را مى دیدى،

و کردار و صفاتش را مى شناختى،

امّا خدا،

خدایى است یگانه،

همانگونه که خود توصیف کرد،

هیچ کس در مملکت دارى او نزاعى ندارد،

نابود شدنى نیست،

و همواره بوده است،

اوّل هر چیزى است که آغاز ندارد،

و آخر هر چیزى که پایان نخواهد داشت،

برتر از آن است که

 قدرت پروردگارى او را فکر و اندیشه درک کند.

حال که این حقیقت را دریافتى،

در عمل بکوش

آن چنانکه همانند تو سزاوار است بکوشد،

که منزلت آن اندک،

و توانایى اش ضعیف،

و ناتوانى اش بسیار،

و اطاعت خدا را مشتاق،

و از عذابش ترسان،

و از خشم او گریزان است،

زیرا خدا تو را جز به نیکوکارى فرمان نداده،

و جز از زشتى ها نهى نفرموده است.

ضرورت آخرت گرایى

اى پسرم من تو را از دنیا و تحوّلات گوناگونش،

و نابودى و دست به دست گردیدنش آگاه کردم،

و از آخرت و آنچه براى انسان ها

 در آنجا فراهم است اطّلاع دادم،

و براى هر دو مثال ها زدم،

تا پند پذیرى،

و راه و رسم زندگى بیاموزى،

همانا داستان آن کس که دنیا را آزمود،

چونان مسافرانى است که

 در سر منزلى بى آب و علف و دشوار اقامت دارند

و قصد کوچ کردن به سرزمینى را دارند که

 در آنجا آسایش و رفاه فراهم است.

پس مشکلات راه را تحمّل مى کنند،

و جدایى دوستان را مى پذیرند،

و سختى سفر،

و ناگوارى غذا را با جان و دل قبول مى کنند،

تا به جایگاه وسیع،

و منزلگاه أمن،

با آرامش قدم بگذارند،

و از تمام سختى هاى طول سفر احساس ناراحتى ندارند،

و هزینه هاى مصرف شده را غرامت نمى شمارند،

و هیچ چیز براى آنان

دوست داشتنى نیست جز آن که به منزل أمن،

و محل آرامش برسند.

امّا داستان دنیا پرستان

همانند گروهى است که از جایگاهى پر از نعمت ها مى خواهند

 به سرزمین خشک و بى آب و علف کوچ کنند،

پس در نظر آنان

چیزى ناراحت کننده تر از این نیست که

 از جایگاه خود جدا مى شوند،

و ناراحتى ها را باید تحمّل کنند.

معیارهاى روابط اجتماعى

اى پسرم نفس خود را میزان میان خود و دیگران قرار ده،

پس آنچه را که براى خود دوست دارى

 براى دیگران نیز دوست بدار،

و آنچه را که براى خود نمى پسندى،

براى دیگران مپسند،

ستم روا مدار،

آنگونه که دوست ندارى به تو ستم شود،

نیکوکار باش،

آنگونه که دوست دارى به تو نیکى کنند،

و آنچه را که براى دیگران زشت مى دارى

 براى خود نیز زشت بشمار،

و چیزى را براى مردم رضایت بده که

 براى خود مى پسندى،

آنچه نمى دانى نگو،

گر چه آنچه را مى دانى اندک است،

آنچه را دوست ندارى به تو نسبت دهند،

در باره دیگران مگو،

بدان که خود بزرگ بینى و غرور،

مخالف راستى،

و آفت عقل است،

نهایت کوشش را در زندگى داشته باش،

و در فکر ذخیره سازى براى دیگران مباش،

آنگاه که به راه راست هدایت شدى،

در برابر پروردگارت از هر فروتنى خاضع تر باش.

تلاش در جمع آورى زاد و توشه

بدان راهى پر مشقّت و بس طولانى در پیش روى دارى،

و در این راه بدون کوشش بایسته،

و تلاش فراوان،

و اندازه گیرى زاد و توشه،

و سبک کردن بار گناه،

موفّق نخواهى بود،

بیش از تحمّل خو،

بدان راهى پر مشقّت و بس طولانى در پیش روى دارى،

و در این راه بدون کوشش بایسته،

و تلاش فراوان،

و اندازه گیرى زاد و توشه،

و سبک کردن بار گناه،

موفّق نخواهى بود،

بیش از تحمّل خود بار مسئولیّت ها بر دوش منه،

که سنگینى آن براى تو عذاب آور است.

اگر مستمندى را دیدى که توشه ات را تا قیامت مى برد،

و فردا که به آن نیاز دارى به تو باز مى گرداند،

کمک او را غنیمت بشمار،

و زاد و توشه را بر دوش او بگذار،

و اگر قدرت مالى دارى بیشتر انفاق کن،

و همراه او بفرست،

زیرا ممکن است روزى در رستاخیز

 در جستجوى چنین فردى باشى و او را نیابى.

به هنگام بى نیازى،

اگر کسى از تو وام خواهد،

غنیمت بشمار،

تا در روز سختى و تنگدستى به تو باز گرداند،

بدان که در پیش روى تو،

گردنه هاى صعب العبورى وجود دارد،

که حال سبکباران به مراتب بهتر از سنگین باران است،

و آن که کند رود حالش بدتر از شتاب گیرنده مى باشد،

و سرانجام حرکت،

بهشت و یا دوزخ خواهد بود،

پس براى خویش قبل از رسیدن به آخرت وسائلى مهیّا ساز،

و جایگاه خود را پیش از آمدنت آماده کن،

زیرا پس از مرگ،

عذرى پذیرفته نمى شود،

و راه باز گشتى وجود ندارد.

نشانه هاى رحمت الهى

بدان،

خدایى که گنج هاى آسمان و زمین در دست اوست،

به تو اجازه درخواست داده،

و اجابت آن را به عهده گرفته است.

تو را فرمان داده که از او بخواهى تا عطا کند،

درخواست رحمت کنى تا ببخشاید،

و خداوند بین تو و خودش

 کسى را قرار نداده تا حجاب و فاصله ایجاد کند،

و تو را مجبور نساخته که به شفیع و واسطه اى پناه ببرى،

/ 0 نظر / 4 بازدید