معنی مهربانترین

مهربانترین ...

 

1- معنی مهربانترین مهربانان یعنی چه ؟
2- آیا یه مادر به نوزاد در آغوشش کار سخت میگه ! 
1- معلومه نمیگه.  یعنی خدا از این هم مهربانتره !؟ مگه نه !؟
2- نه فقط این. بلکه اگر مقایسه کنی کار خدا رو با کار یه مادر،
    یعنی کل هستی با بهشت بینهایتش، 
   به کل دنیا و سختی هاش و حتی آخرت و عذاب جهنمش،
   باز هم خدا کار سختی به انسانها نگفته در مقابل کار بهترین  مادرها،
   وگر نه یه مادر از خدا مهربانتر میشه ، و خدا مهربانترین مهربانان نمیشه.
1- پس خداوند  ،‌دمش گرم، واقعا ارحم الراحمین است، 
    خدا خیرت بده،  یه جوری چیز فهم می کنی  که تا حالا نشده بودم.

/ 0 نظر / 5 بازدید