یه موقع دیگه

 

1- می شد آدم یه موقع دیگه بیاد ؟ زمانهای قبل یا بعد !؟
2- چی شده !؟ مشکلات اذیتت کرده !؟
1- اگر خدا ما رو یه زمان دیگه می اورد چی می شد !؟
2- حتما دلت می خواد زمان حضرت سلیمان باشی یا آخرالزمان یا زمان رجعت یا ... !؟
1- نه ! دلم می خواد بدونم چرا این زمان !؟ یعنی هر کسی در اون زمان خودش چرا اومده !؟
2- یه جواب راحت داره : اگر خدا ارحم الراحمین است ...
    ... هر زمانی می آمدی وضع نهایی و سرانجام و جمع دنیا و آخرتت بدتر از این می شد !!!
1- چرا ؟ از کجا می دونی !؟
2-  معلومه دیگه ! یا اعتقاد به ارحم الرحمین بودن خدا داری یا نداری !
1- بله اعتقاد دارم . پس می گی این اعتقاد شاه کلیده. و ازش این درس رو میشه گرفت.
2- نه تنها این اعتقاد. بلکه هر اعتقاد درست و غلطی داشته باشی ...
1- ... پس اینکه میگن: مواظب کارات باش عقایدت میشه ...
2- .. هم این درسته ...  هم برعکسش.... مگر بی فکر و تدبیر و اندیشه کار بکنی    :-)
/ 0 نظر / 3 بازدید