امنیت اصلی

گفتش: آیا اونقدری که
ما برای امنیت جان و مال و خانواده فکر و تدبیر می کنیم
برای امنیت افکار و عقاید و رفتار و روشهایمان کار می کنیم !؟

گفت: خبر داری یکی از ابتدایی ترین اصول امنیت
سیستمها، داده ها، اطلاعات، تبادلات،
ارتباطات، پردازشها ووووو چیه !؟
اینه که حداقل شرایط رو
برای انجام ضروریترین کار فراهم بیاوری !
یعنی در حداقل زمان، حاقل دسترسی، .....

گفتش: یاد ایدز افتادم !
که میگن اگر یقیین داری برو جلو
وگرنه هم شماها و هم آیندگان در خطرند !!

گفت: بارک الله به آدم چیز مهم !
با یه نکته که میگی میتونه یه عمر
درس خوب یاد بگیره و یاد بده ! ماشال لاه !!!!
/ 0 نظر / 4 بازدید