نماز، تاریخ (کربلا و عاشورا) و حتی با عترت (12 امام و 14 معصوم ص)

1.           خلاصه چکیده ها

تاسیس علوم جدید در هر موضوع نیازمند پژوهش وتحقیق طولانی و استوار است.  موضوع اعتقادات پیروان ادیان گوناگون از پرطرفدارترین مجموعه مطالب، اصول، مفاهیم، آداب، روشها و رفتارها میباشد.

کتاب های مقدس شمرده شده توسط انسانها در هر یک از زوایای مورد نظر میتواند بر اساس علوم، فنون، روشها و ابزارهای نوین بررسی شود.

معمولا موافقان و مخالفان میتواند شواهد و دلایل خود را بر یافته های جدید علمی  بنا نهاده و استدلالات و احتجاجات را در مجامع علمی، پژوهشی و حتی مذهبی و عمومی برای جذب بیشتر مخاطبان عام وخاص مطرح نمایند.

 نمایش مقدار عددی اعجاز بر اساس گزینش وچینش های حروف، کلمات، ترکیبات، فرازها و جملات شاخص علمی جالب و جذاب میباشد.

 فعالیتهای پژوهشگر (نویسنده) در شناسایی الگوهای انتخاب اجزای متنی و جایابی آنها در قرآن کریم ( کتاب مقدس مسلمانان و دین اسلام) در سالهای اخیر نتایج بسیار فراوانی و شگف انگیز داشته است.

این روابط درونی و برونی بین مهندسی ویژگیهای (مفاهیم، معنایی و مکانی) حروف تا آیات با اجزاء شریعت، عترت، تاریخ و طبیعت و نیز با سایر حقایق هستی مستقل از نظرات و سلایق فردی، گروهی، مذهبی، دینی و الهی میتواند توسط همگان در هر نوع کتاب جستجو شوند.

الگوهای تشابه، تناسب، تناظر، تقارن، تراتب و نیز سایر توابع مرتبط در قرآن شناسایی و مصادیق متعددی در شبکه ها ارائه شده است.

علاقه طرفداران ادیان در کشف شواهد بیشتر در کتب مقدس خود لزوم افزودن بر بنیان و گستره علمی-پژوهشی نظریه وجود اشارات در گزینش وچینش اجزای متون را نشان میدهد. بسامد (و فرکانس) در علوم کاربرد وسیع دارد و مبانی مهم نظریه اشارات هم می باشد.

 با شمارش تعداد موارد و آیات دارای مطالب مشابه در قرآن کریم، بیش از هزاران اشاره درونی و برونی در حوزه ها و موضوعاتی نظیر با نماز، تاریخ (کربلا و عاشورا) و حتی با عترت (12 امام و 14 معصوم ص) با تکرار به تعداد متناسب با واژه ها دیده شده است.

تهیه نرم افزار (اشارات) توانسته است الگویی برای اضافه شدن امکاناتی در سایر نرم افزارهای موجود و یا جدید قرآنی در راستای امکان یافتن انواع گزینش ها و چینش ها باشد. ویرایشهای متعدد بر اساس امکانات و اصلاحات و تعدیل های لازم و مفید ارائه شده است.

در توسعه نظریه اشارات و ارائه نرم افزار و ویراشهای لازم فرضهای مهمی بعنوان رویکرد انجام شده است. مثلا عدم وجود محدودیت در تعداد روشهای ممکن در نهانسازی شدن اطلاعات در قالب روابط بین اجزای یک متن به یقین نباید مانع از روند فزاینده تحقیق و پژوهش در این مسیر باشد. ازطرف دیگر ترس اساسی از دستیابی برخی فرق و نحله ها به پیدا کردن شواهدی مبتنی بر صحت عقاید خود در تمامی تحقیقات علمی خالصانه و صادقانه، بی پایه بوده و قابل استناد نمی تواند باشد.

وجود روابط بسیار و فراوان تنگاتنگ بین گزینش وچینش اجزاء در قرآن برای انسجام وتعامل درونی و برونی آنها شگفت انگیز است.

اشارات ولایی قرآن شاید بتوان روش شمارشی نوین برای وجود اعجاز عددی وتناظر و تقارن در کتابهای تدوین، تکوین، تشریع، عترت و تاریخ در ابعاد مختلف باشد. باید توجه داشت این روش برای هر متن به هر زبان قابل تعمیم و اجرا است و مقایسه را ممکن میسازد.

بکارگیری روشهای مشابه برای مجموعه هایی از انواع کتابهای مقدس و غیر مقدس نتیجه مهمی خواهد داشت: در مساله الهی و اعجاز بودن قرآن نظریه اشارات بر اساس مفاهیم و نتایج فوق موثر بوده و غیر قابل منشاء انسانی داشتن آنرا بوضوح نمایش میدهد.

بر اساس اعتقادات پیروان خاص بسیاری از مکاتب، ادیان و مذاهب گوناگون حقایق در آخرالزمان روشن و واضح خواهد شد.

/ 0 نظر / 38 بازدید