پژوهشها، نظریه ها و تأسیس علوم نوین قرآنی 1. قرآن و هرمونیک

اشارات ولایی قرآن کریم

مجموعه مطالب 2 - چکیده ها

در راستاي مدیریت عالیه، ارائه و کاربردِ

پژوهشها، نظریه ها و تأسیس علوم نوین قرآنی

1.           قرآن و هرمونیک

واژه های عنوان : مفاهیم، هرمنوتیک، کلام، وحدت رویه، نهان نگاری، اعتقادات، تاریخ، شواهد

واژه های عمومی : قرآن، لغات، فرازها، گزینش، چینش، جستجو، پیمایش، نظریه، تأسیس علم، تفسیر، استحسانات،

چکیده :

انتقال مفاهیم بعنوان یکی از پایه ایی ترین نیازها و فعالیتهای در هستی محسوب میشود.

به اعتقاد پیروان ادیان الهی و غیر الهی کتابهای آنان مطالب لازم برای هدایت انسان را در خود دارد.

انواع و شدت تغییرات فرهنگی، زبانی و شرایط اجتماعی احتمال انتقال کامل و مطلق مفاهیم را کاهش میدهد.

 در سالهای اخیر هرمونتیک تاریخی و فلسفی در حوزه های مختلف از موضوع فوق الذکر دارای گزاره های قابل بحث شده است.

مبرّا نمودن کتب آسمانی از خدشه های ممکن هرمونتیک از مهمترین دغدغه های طرفداران آنها شده است.

نمایش وجود معادلات قرآنی بصورت ویژگیهای گزینش و چینش کلمات و فرازهای آن بسیار امیدبخش بوده است.

 امکان پاسخدهی به هزاران و حتی میلیونها سئوال استنطاقی از قرآن با حل دستگاههای معادلات مذکور باعث کاهش اثرات ممکن مشکلات هرمونتیکی خواهد بود.

فعالیتهای نویسنده در قالب بررسی نهان نگاری های ممکن در قرآن توان نمایش زمینه های لازم در پیگیری وجود معادلات در بکارگیری مفاهیم را دارد.

 بدیهی است ورود محققان مختلف از حوزه های گوناگون مانند قرآن و عترت، احادیث، کلام و فلسفه، ریاضی، امنیت اطلاعات، پردازشهای رایانه ای و امثالهم میتواند رهگشایی بیشتر را به ارمغان آورد.

وجود تعداد عملا بینهایت از مفاهیم ممکن الوجود در لابلای متون نباید باعث عقب نشینی محققان گردد.

از طرفی تاکید بر جامع و مانع بودن از پاسخهای ممکن و قابل دریافت برای کاهش اثرات هرمنوتیک با مفهوم نامحدود بودن مفاهیم نهانساری شده در متون ناسازگاری دارد.

 وحدت رویه برای بشر در بکارگیری علوم، فنون و روشها همچون منطق، حکمت، ریاضی، آمار و احتمالات تا پزشکی و سیاست و اقتصاد و مسایل اجتماعی باید در درک بیشتر و عمیقتر قرآن کریم رعایت گردد.

 حقگرایی بجای مذهبگرایی و سلیقه گرایی – خاصه با توجه به غنای بی حد شواهد تاریخی و روایی و قرآنی – میتواند باعث شکوفایی بیشتر دین و مذهب گشته و شواهد درونی و برونی بیشتری به مشتاقان اعتقادات مبتنی بر عقل و منطق و علم ارائه نماید.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

گروه های منابع : قرآن کریم، تفاسیر، روایات، احادیث، اینترنت،

منابع پژوهشگر: کانال تلگرام، وبلاگ ها، نرم افزار اشارات ولایی، کانال آپارات، نوارهای صوتی، نوارهای ویدیوئی، فایلهای متنی، پوسترها،

سوابق نویسنده : دکترای کامپیوتر از 1370، ارشد کامپیوتر از 1358، کارشناسی ریاضی از 1354

ایده پردازو پژوهشگر ارشد اشارات ولایی قرآن :  مهندسی معکوس تناسب و تناظر درونی و برونی قرآن با حقایق - با شریعت، عترت، تاریخ و طبیعت،

پژوهشگر ارشد، عضو موسس و مدیرعامل مرکز پژوهشهای قرآنی نور ولایت مبین، عضو هیأت موسس موسسه آموزش عالی بصیر(آبیک) (...-82)

دبیر و عضو شورای راهبری فناوری اطلاعات وزارت علوم (87-85) ، عضو گروه ارزیابی وزارت علوم و دانشگاه ها (88-85)

عضو هیأت علمی و مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه شاهد (85-75)، پژوهشگر مرکز مخابرات ایران (75-71)

daliliali@gmail.com + telegram.me/daliliali + Telegram.me/quranhints + 09123459914


/ 0 نظر / 16 بازدید