اشارات ولایی قرآن / خلاصه چکیده ها (1396) : فهرست مطالب

1.           فهرست مطالب

1.    سوابق پژوهشگر / نویسنده 2

2.    فهرست مطالب  3

3.    تقدیم 4

4.    تشکر وسپاس    5

5.    اشارات و احاديث مرتبط  6

6.    مقدمه 7

7.    خلاصه چکیده ها 8

8.    نکات، مبانی اولیه و سئوالات بنیادین  9

9.    مفاهیم و مثالهای جستجو 10

10. برخی اهداف طرح اشارات  11

11. ما و اشارات  12

12. قرآن و نهان نگاری  13

13. رمزنگاری و رمزیابی  14

14. قرآن و معادلات  15

15. قرآن و هرمونیک    16

16. قرآن : ژنوم هستی  17

17. اشارات کریمه بسمله 18

18. اشارات حمد اول 19

19. عشق خالق در قرآن  20

20. ضرورت اشارات (اولیه/1393) 21

21. مقدمه اشارات ( اولیه/1393) 22

22. ویژگیها در گروه بندی اجزاء  23

23. آینده با اشارات  24

24. ضمیمه 1: درخواست تعامل 25

25. ضمیمه 2: استفتاء و استفسار (برای اشارات) 26

26. ضمیمه 3: آیا میدانیم . . .؟ 28

27. ضمیمه 4: سئوالات (متوسطه) 29

28. ضمیمه 5: سئوالات ( پیشرفته) 30

29. ضمیمه 6: پایان نامه ای در اشارات  31

30. ضمیمه 7: سایر فعالیتها 32

31. ضمیمه 8: نمونه نتایج - نعمت الله    33

32. ضمیمه 9: سئوالات جامع  34

33. ضمیمه 10: نمونه نتایج  35

34. ضمیمه 11: تکرارها در سوره الفاتحه 36

35. ضمیمه 12: زوجیت مشتقات ..ز..و..ج.. 37

36. ضمیمه 13: اشارات کربلا-1  38

37. ضمیمه 14: اشارات کربلا وعاشورا-2  40

38. ضمیمه 15: 14 نعمت الله    41

39. ضمیمه 16: آیات و کتاب و قرآن  42

40. ضمیمه 17 : نامه ها... 43

41. تبلیغ و اشارات : خلاصه 44

42. اشارات و امامت -1  45

43. اشارات و امامت-2  47

44. سخنی با صاحبنظران  49

45. پیشنهادات برای نرم افزارها 50

46. انواع ویژگی ها در الگوها 52

47. وحدت مطلق قرآن و عترت  53

48. مرکزپژوهشهای قرآنی نور ولایت مبین  54

49. اشارات و استاد خاتمی خوانساری  55


/ 0 نظر / 40 بازدید