زود باور

گفتش: چرا بعضی چیز ها رو ما زود باور می کنیم
ولی بعضی چیز های دیگه رو خیلی دیر !؟
بخاطر چی اینطوری میشیم !؟

گفت: حتما دل ما ، قبل از عقل و منطق ما،
اون مطلب رو قبولش کرده !
بنابراین نمی خواد به آسونی
نظرش رو عوض بکنه ! مگه نه !
برای من اینطوره ! برای شما چی !!!!؟؟؟

...

گفتش: چرا دل و قلب ما،

قبل از عقل و منطق و برهان ما

عمل میکنه بعضی وقتها !

 

گفت: آخه تربیت و فرهنگ و محیط ما

اثر خودش رو باید بذاره !

وگر نه،

علت اگه روی معلول اثر نکنه

دیگه علت نیست !

مگه نه !؟

/ 0 نظر / 3 بازدید