دل هر واقعه، کربلاست

گفتش: دل هر واقعه را بشکافی، کربلایی در میانش بینی !
گفت: شاعر نباید تقلید کنه !
اگه حرف جدیدی داری ساده تر بگو بهتره !
گفتش: اگه توی هر مساله، از ذهنی و فردی و خانوادگی
تا محلی و کشوری و جهانی، در هر واقعه، که حق ها و باطل ها مقابل هم می شوند، با اختلاف درجات و درکات در هر گروه، باید کمک کنی تا برترها پیروز بشود، وگرنه ....
گفت: ... وگر نه ... یادت هست
قبلا این پست را گذاشته بودی که :
اگر امروز بین خوب ها جانب خوب ترین ها را نگیرم

باید بترسم که فردا ها کارم به جایی می رسد که

بین بدها جانب بدترین ها را خواهم گرفت.

/ 0 نظر / 3 بازدید