بی حال ها

 

1- آدم بی حال چه جوری دعا می کنه !؟
2- اصلا آدم بی حال اهل دعا می شه !؟
1- فرض کن یه روزی .. بگی نگی ..یه کمی حال پیدا کنه  ... چی می گه !؟
2- احتمالا می گه :
    آی خدا ! 
              من که حال ندارم به راه راست بیام ..
              پس خودت ...  راه راست  رو کج کن   طرف من بیاد .!!!!!   :-)       

/ 0 نظر / 3 بازدید