مدیریت عالیه، ارائه و کاربردِ پژوهشها، نظریه ها و تأسیس علوم نوین قرآنی 1. قرآن و معادلات

اشارات ولایی قرآن کریم

مجموعه مطالب 2 - چکیده ها

در راستاي مدیریت عالیه، ارائه و کاربردِ

پژوهشها، نظریه ها و تأسیس علوم نوین قرآنی

1.           قرآن و معادلات

واژه های عنوان : معالادت، رابطه، ویژگی، متغیر، عملگر، گروه بندی، تبدیل، علم

واژه های عمومی : قرآن، لغات، فرازها، گزینش، چینش، جستجو، پیمایش، نظریه، تأسیس علم، تفسیر، استحسانات،

چکیده :

در علوم، خاصه در ریاضیات، معادلات جایگاهی خاص دارند. مفاهیم را معمولا بصورت متغیر،عملگر و گروه بندی آنها نمایش میدهند.

روابط ساده تا پیچیده بین دو یا چند متغیر مرتبط را میتوان بصورت یک مجموعه از معادلات از آنها و عملگرها نمایش داد.

در امنیت اطلاعات دنباله ایی از تبدیلها ومعادلات بکار میروند.

درک اشارات صریح تا ضمنی در متون عادی و آسمانی به نوعی از تبدیلها برای افراد و شرایط احتیاج دارند.

 پژوهشهای نویسنده در سالهای اخیر در وجود معادلات ممکن در قرآن نتایج جالب و حیرت انگیزی را نشان داده است. 

نمونه های یافت و ارائه شده در قرآن کریم میتواند دلایل قوی از بکارگیری معادلات در نحوه گزینش و چینش اجزاء از حروف و علائم و حرکات تا کلمات و ترکیبها و فرازها باشند.

نمونه های مشخص برای معادلات شریعت در قرآن شامل نوبت های نمازها (5 نوبت)، تعداد رکعتهای نمازهای یومیه (17 رکعت) و صدها مورد مرتبط می باشد.

 از نمونه های درون قرآنی میتوان به کاربرد کلمات وحید ( فقط یک بار)، قالتا (فقط 2 بار) و کلمات مرتبط با هشت (فقط 8 بار) اشاره کرد.

برای سایر حقایق مانند آسمانهای هفتگانه، وجود فقط 7 فراز مرتبط (سماوات السبع و نیز سبع سماوات ) شناسایی و ارائه شده اند.

  منابع مرتبط با نویسنده هزاران مورد مشابه و حتی دقیقتر را شخصا در سالهای با جستجو رایانه ای یافته و نمایش داده است.

 بدیهی است وجود نوعی ویژگی در کاربرد کلمه و فراز، مانند تعداد، چینش، فاصله و یا ترکیبی از آنها، که در ریاضیات معادل محسوب شوند مطلوب است که بعنوان شواهد و قرائن حضور معادلات در قرآن لحاظ گردد.

مهندسی معکوس برای وجود معادلات در متن شامل تولید متن دارای معادلات مورد نظر است.

علم نهان نگاری در حوزه امنیت اطلاعات ( Linguistic Steganography )  برای این حوزه از فعالیتها مدون گردیده و امروزه کاربرد بسیار وسیعی دارد.

وارد شدن محققان قرآنی مسلط برعلوم، فنون و روشهای جدید خاصه بین رشته ایی امکان کشفیات بیشتر را فراهم خواهد آورد.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

گروه های منابع : قرآن کریم، تفاسیر، روایات، احادیث، اینترنت،

منابع پژوهشگر: کانال تلگرام، وبلاگ ها، نرم افزار اشارات ولایی، کانال آپارات، نوارهای صوتی، نوارهای ویدیوئی، فایلهای متنی، پوسترها،

سوابق نویسنده : دکترای کامپیوتر از 1370، ارشد کامپیوتر از 1358، کارشناسی ریاضی از 1354

ایده پردازو پژوهشگر ارشد اشارات ولایی قرآن :  مهندسی معکوس تناسب و تناظر درونی و برونی قرآن با حقایق - با شریعت، عترت، تاریخ و طبیعت،

پژوهشگر ارشد، عضو موسس و مدیرعامل مرکز پژوهشهای قرآنی نور ولایت مبین، عضو هیأت موسس موسسه آموزش عالی بصیر(آبیک) (...-82)

دبیر و عضو شورای راهبری فناوری اطلاعات وزارت علوم (87-85) ، عضو گروه ارزیابی وزارت علوم و دانشگاه ها (88-85)

عضو هیأت علمی و مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه شاهد (85-75)، پژوهشگر مرکز مخابرات ایران (75-71)


/ 0 نظر / 37 بازدید