فیلمنامه نویس


1: میدونی فیلمنامه نویس و تهیه کننده و کارگردان و .. فیلم هستی کیه !
2: فیلم هستی !؟‌ منظورت چیه !؟
1: اولا قبول داری که خدا همه چیز رو از ازل میدونسته ، !؟
2:‌آره . اعتقاد دارم !
1: آیا توی هر فیلمی بازیگر ها
جز حرف های فیلمنامه نویس و کارگردان رو انجام می دهند !؟
2: نه ! ولی این چه نتیجه داره!؟
1: پس حالا اگر فیلمنامه نویس و کارگردان و تهیه کننده
همه یکی و یک نفر باشد
و اون هم آن خدای کریم و علیم و حکیم و ... باشد
من و تو دیگه کاری جز انجام نقش و خواست اون میتونیم داشته باشیم !؟
2: مثل اینکه تو هم جبری شدی ؟
پس کارهای بد ما تقصیر خداست !؟
1: یعنی خدا نمی دونست که
اگر به تو وجدان و عقل و فهم و درک و پیامبر و امام بده و برسونه
اونوقت تو چه کارهایی رو می کنی یا نمی کنی !
راستی آیا کارگردان ها معمولا
توان هر بازیگر میدونند یا نه ؟
2: پس بذار ما هم نقش خودمون را خوب و خدایی اجرا کنیم.

/ 0 نظر / 3 بازدید