رابطه موجودات

گفتش: رابطه موجودات با هم چه شکلی است !؟
رابطه اونا با خدا چه جوریه !؟

گفت:
اولا : موجودات ممکنه بی !،
یه، دو، ... یا چند بعدی
و ویژگی و خصیصه ایی باشند !
یعنی شامل
بی بعدی ها،
یه بعدی های محدود،
یه بعدی های نیمه محدود
و یه بعدی های نامحدود،
دو بعدی های محدود (با همه ترکیبهای ممکن خود)،
.... هستند !!
راستی ! هر گروه هم ،
مثلا سه بعدی ها هم ممکنه
یه جوری محدود یا نامحدود باشه !
درست مثل نقطه و خط و حجم !
اقسام حالات و ترکیبات
و روابط با هم و با دیگران دارند !
...
فراموش نکنم که
حتما خداوند دارای ابعاد ! و صفات و ویژگی های
بیشتر و والاتر و مثبت تر (ثبوتیه)
و بدون منفی ها (سلبیه ها) هست !

/ 0 نظر / 4 بازدید