علم و دین

گفتش: اگر تحقیقات علمی بیشتر بشه،

اعتقاد ما بیشتر میشه یا کمتر ؟


گفت: هستی همش آیات تکوین خداست،

و قرآن و کلمات قطعی معصومین و پیامبران هم

آیات تشریعی خدا هستند !


گفتش: پس هر دو گروه معتبرند !

و حتما اولویت با اولیائ زنده و بعدا با قرآن خداست.


گفت: و همانطور که دو آیه باید یکدیگر را تفسیر نمایند ،

آیات تکوین هم باید همدیگر را تفسیر و توجیه نمایند....


گفتش: و بنایراین آیات تشریع و تکوین هم

باید جمعا یکدیگر را تفسیر نمایند


گفت: ماشاء الله به آدم چیز فهم.

باز یه نکته رو گرفتی و تا آخر مطلب رو فهمیدی !

 

/ 0 نظر / 4 بازدید