تابلوی حسین

گفت: هر تابلو را می بینم باز یاد امام حسین می افتم !
گفتش: منظورت را می فهم ! خوب گرفتم !

گفت: ماشاء الله زرنگ شدی ! منظورم چه بود !؟

گفتش:
شنیدی میگن "اگه این کار را بکنی تابلو می شی!"، واقعا امام حسین هم تابلو شده ! نه فقط برای شیعه و مسلمانها ! که برای همه تاریخ و همه ملت ها تابلو شده !

/ 0 نظر / 3 بازدید