شب یلدا

گفتش: شب یلدا چی می چسبه !؟
گفت:
دو چیز یادت نره !؟ که خوب می چسبه !!
دوما اینکه یادته که
شش ماه پیش طولانی ترین روز بود !!!
اولا اینکه یادت باشه که
شش ماه بعد باز هم طولانی ترین روز دوباره میآد!
مگه نه !

/ 0 نظر / 3 بازدید