یادداشتهایی از یک وبلاگ دیگرم

5 الی 5 میلیون از ما فقط گفتن ... استاد خوب اشعار اشک یاران اصلهای فراموش نشدنی ! اصلی و فرعی اعدامی اخیر اگر با خدا کاری داری ... الحمد لله امنیت شبکه / نمرات / کا... / اول هستی اولین زمزمه ایزو مهمه !؟ این حرفا چیه اینا چیه آخر جدایی آمدند باز هم مفاهیم   بخیل و سخی برخی پروژه ها و طرحها برخی طرحها و پروژه ها بعد از نمازها ... بگویم یا که نه بی حال ها پروژه ها و طرحها و ایده ها پیر من پیوندها و لینک ها پیشداوری پیوندهای آشنا 1 ! پیوندهای آشنا 2 ! تا 89/10/10 تازه های فناوری دعا تداعیات تعجب نداره تعمیم و تخصیص تفکیک قوا تمام شد ولی ... تنها پاسخ تنها حرف قرآن تنها سئوال عالم جنگ نهایی ارزشی جهت قبله چرا ازدواج !؟ چرا آسانتره چند زاویه ؟ حجاب حرف سیاسی خلاصه اینکه .... خم می خوب خوبا دانشگاه خوب دروس دو نازم دیگه چی باید ... روزنامه تاریخ زمزمه هایم زنگ نکته زیبایی های اولیه زینت شیطانی ساختمان داده / سئوالات ساده ترین امتحان سایت خدا سختی امتحان خدا سند چشم‌انداز سیری در آیات حجاب شبکه /کا/89/م صفحه اصلی عجب فیلمی عدل یعنی ... علت جدایی فقط یک نیاز فیلمنامه نویس قاضی خدایان کامپیوتر و قبر کدام عقل کدام نظریه !؟ کدام نوع دعا کدام ورزش کدام یکی رو ؟ کرب و بلاء در قران کربلا یعنی ... کلید مشکلات کمی دقت لیلایت منم ! مجلس عزای حسین مراحل شاعری موظف به انجام وظیفه مهربانترین ... ناسزای جالب نذر بارون نعمت مشکوک !؟ نگاه ها و نکته ها نمونه سئوالات ساختمان داده نهایت آزادی ! نهایت پیشرفت کامپیوتر نهایت کاربرد وای اگر ... هفتاد و دو همه اش مهمه ؟ همه رو خونده اید ؟ یارانه بی رایانه یه موقع دیگه

/ 0 نظر / 5 بازدید