در مباحث اشارات ولایی قرآن کریم شرکت نمایید

آیا دوست دارید که در مباحث اشارات ولایی قرآن کریم شرکت نمایید ؟
آیا مبانی و اصول در تناسب مفاهیم و معانی کلمات و فرازها در قرآن با چینش و تعداد تکرار آنها را دیده اید !؟
آیا تعاربف و روشهای امنیت اطلاعات و نهان نگاری در قرآن بکارگرفته شده است ؟
آیا قرآن ژنوم و سناریو هستی است ؟
آیا علم معصوم و قرآن یکی است ؟
آیا هزاران نتیجه و مصداق و نمونه پیداشده را دیده اید ؟
https://telegram.me/joinchat/AAAAAAFDGf4bEYmwCXmUfA

/ 0 نظر / 48 بازدید