یه اعدامی

اعدامی اخیر

 
1- اعدامی اخیر  را دیدی ؟
2- چه بروز شدی ! تقریبا !   حالا بفرمایید که شما چه دیدید ؟
1- شنیدی که میگن  ادب از که آموختی  .. از بی ادبان  ..!؟
2- حالا من باید چه می آموختم !؟
1- تو موقع اعدام  ..  یاد خودت افتادی .. !؟
2- ببخشید ...چرا باید یاد خودم بیفتم !؟
1- .. آخه .. خدا هر چه می دهد   بدون کار قبلی من و تو می دهد .
2- ... و هر چه میگیرد ... حتما با کار قبلی من و تو می گیرد . 
    مخصوصا با کارهای قبلی بد من و تو. مگه نه !؟
1- حالا اگه گفتی این چه ربطی  ... به اعدامی اخیر داره !؟
2- حتما می خواهی بگی ... بگی ....   ببخشید .. نمی دونم..!
1- ... اینکه اگر من و تو به یه جاهای خوبی که باید می رسیدیم نرسیده ایم .....
2- .. آهان ....   من و تو بخاطر جرم هایمان در مرحله قبلی محاکمه شده ایم و ...
1- ... و اعدام شده ایم    ... البته  موقتا ... تا ... تا توبه کنیم .. تا... 
2-   ... تا بتوانیم به راه خوبمان ادامه بریم .... وگرنه .. دوباره اعدام می شویم....
1- .. ماشاءالله ... به این آدم چیز فهم....   ما شاء الله..
/ 0 نظر / 3 بازدید