ط طه وسط ط ها

حروف ط در قرآن :

نتیجهٔ جستجو برای «ط»: ۱۲۷۳ مورد در ۱۰۶۳ آیه یافت شد.
کل موارد: 1273در 1063 آیه
نصف آنها - 636 مورد - تا آخر سوره مریم (19)
وسط آنها : حرف ط در آیه اول سوره طه (20)
نصف آنها - از آیه دوم سوره طه تا آخر قرآن - 636 مورد

برای 19 سوره اول: نتیجهٔ جستجو برای «ط»:

۶۳۶ مورد در ۵۰۷ آیه یافت شد.
...................
http://www.dadashahmad.blogfa.com/cat-11.aspx

/ 0 نظر / 4 بازدید