اثبات ریاضی امام

گفتش: می توان وجود امام رو
اثبات منطق و فلسفی و ریاضی کرد !؟
گفت: منظورت شخص امام و رهبر و فرمانده و رییس و ووووو است !؟

گفتش: حتی یک دستورالعمل و آیین نامه و
پروتکل ووووو میتونه امام باشه ! مگه نه !؟
آخه امام اون چیزیه و شخصیه که یک گروه رو هدایت می کنه
و جلو می بره و در زمان و شرایط لازم
از تعلل و عقب ماندن و ندانمکاری جلوگیری میکنه ! مگه نه !؟

گفت: اگه اینطوره میشه ثابت کرد
و روش اثبات اینه که
یا باید تمام راه حل های ممکن عقلی و نقلی رو بررسی کنی
که اونقدر تعدادشون زیاده که غیر ممکنه از لحاظ زمان و شرایط انجام
و یا باید از میون راه حل های پیشنهادی یکی رو انتخاب بکنی
که این هم باید طبق دستور العمل و آیین نامه باشه
که این خودش دور فلسفی داره و به نقطه اول بازگشتنه

گفتش: پس باید یه چیزی، یه دستورالعملی،
یا یکی رو قبول بکنی بعنوان امام و اصل و سپس کار گروه بکنی
پس اگه اینطوره پس قبول کردنی است نه انتخاب کردنی ! مگه نه !؟

گفت» قربون آدمهای چیز فهم.
ماشال لاه ! خودت یه پا استاد این مسایل شدی ! مگه نه !؟

 

/ 0 نظر / 3 بازدید