نهایت آزادی !

1. نهایت آزادی چه جوریه !؟
2- هر شخصی هر چی دلش خواست انجام بده یا نده ! آزاده !؟
1- اینا بچه هاشون رو چه جوری بزرگ می کنن !؟
2- احتمالا میگن هر چی دلت خواست انجام بده یا نده ! آزاد آزادی !؟
1- جدی میگی !؟ راستی ! اگر اینو نگن ضد عقیدشون عمل می کنن ! مگه نه !؟
2- احتمالا به بچه هاشون میگن : 
    هر یکی دو سه سال ، یه مسلک،‌یه عقیده رو ، یه دینکی رو
    ‌که اجازه همه چیز رو میده تمرین کنین !  تا ببینین خوبه یا بده برای پیرو اون شدن !!
1- مگه میشه ! خیالاتی شدی ! اینا هیچ اصل و اصولی رو قبول دارن !؟
2- تنها اصل اینه که : همیشه باید آزاد آزاد از هر قیدی باشی ! اما ....
1- ... اما با این که نمیشه گروه و مسلک و حزب و دسته درست کرد ! چه برسه به دین و مذهب !!!
2- ... تو دیگه کی هستی !  به این حرفا اسم دین و مذهب میذاری !؟
1- ببخشید. با شما آدم خوبا .. نمی شه یه کمی رسمی و جدی حرف زد. بازم ببخشید.
/ 0 نظر / 3 بازدید