سوالات مهندسی اینترنت

بنام خدا

از هر 5 شماره سئوال پیاپی، 2 سئوال را مشخص کرده و پاسخ دهید.

پاسخهای اضافی بشرط مشخص شدن، ممکن است تاثیر مثبت داشته باشد.

 1. 4 مورد از پروتکل های لایه application را نام ببرید.
 2. به سه طریق می‌توان فرامین سیستم عامل را برای پیکربندی مسیریاب وارد نمود، این سه روش کدامند؟
 3. چندنمونهازتاثیراتاینترنتدرسال 2020 رابنویسید؟!
 4. خوشهچیست؟  // و یا   بخشهای مختلف یک موتور جستجو کدامند ؟
 5. جزییات ارتباطنامطمئنکهنوعیازارتباطرایانههایکاربرانبامدیریت رایانش  شبکه ایاستراتوضیحدهید؟ // و یا نقاط ضعف و قوت موتورهای جستجوی ام اس ان MSN     و یاهو YAHOO   را بیان کنید.
 6. فواید وجود  NASدر یک شبکه چیست؟
 7. عوامل تاثیر گذار یک سایت برای موتور جستجو به چند دسته تقسیم می شوند؟ یکی از آنهارا توضیح دهید؟ // یا معایب امضای دیجیتال کدامند ؟
 8. انواع خدمات رایانش ابری را نام ببرید و یکی را به دلخواه به طور مختصرتوضیح دهید.// یا 3 آلگوریتم طرح امضای دیجیتال کدامند ؟
 9. نرم افزارهای پایه در زیرساخت تجارت الکترونیک را نام ببرید.
 10. تسهیلات برای مسیریابی گذار BGP چیست؟
 11. انواع روش های دیتای ماهواره ای را نام برده هرکدام را مختصرا توضیح دهید
 12. برتری های Thin Client نسبت به PC چیست؟
 13. از جمله توپولوژی های شبکه Sonet ، ساختار حلقه را توضیح دهید.
 14. بر اساس استاندارد 802.11 شعاع پوشش شبکه بی سیم به چه عواملی بستگی دارد ؟
 15. چهار عمل اصلی در وب کاوی را شرح دهید؟
 16. ابزارهای متداول اتصال به پایگاه داده کدام اند؟
 17. سه گام اساسی برای آپلود یک وب سایت بر روی سرور IIS چیست؟
 18. Application pool چیست و کاربرد آن را بیان کنید؟
 19. وب گانفیگ (webconfig) چیست؟ IIS از آن چه استفاده ای می کند؟
 20. مدیریت و تنظیمaccess pointها به چند صورت انجام میگیرد؟ شرح دهید.
/ 0 نظر / 3 بازدید