زیر بنای فکری

قبول دارم که هر مطلب علمی و اعتقادی

در هر حوزه از علوم انسانی و طبیعی و فنی و کاربردی و غیره

باید حتی الامکان دارای مجموعه محدود

از خصوصیات و مفاهیمی مشخص و معین

از مقوله های ذیل باشد:

1- بدیهیات

2- تعاریف

3- اصول

و نیز معتقدم قبل از آنها،

وجود و مراتب آن، اصل تناقض،

و سه اصل علت-و-معلول،

امتناع (غیر ممکن بودن) دور علل

و امتناع سلسله بینهایتی علل

زیر بنای هر علم و اعتقادی می باشد.

دستاوردهای علمی-اعتقادی شخصی و بشری

باید با استفاده از استنتاج های مستدل بر طبق مفاهیم فوق

از داده های دیگر در حوزه حاصل گردد و بس (و لا غیر)

پس، نویسنده و دیگران باید بتوانند

از مجموعه ورودی های ممکن به هر مبحثی،

بشرط قبول کردن تک تک آنها

یا به نتایج معتقد گردنند

و یا به استنتاج ها خرده و مشکل منطقی و عقلایی وارد آورند

آیا اشکالی به این مطلب وارد است ؟

(تا قبل از اینکه ابزار دست-ساخته بشری

ما را وادار به قبول نتایج حقه کند

خودمان آنها را بپذیریم و

کاملا و دقیقا و همیشه و هر جا رعایت نماییم)

همیشه برای مباحث جامع و کاملتر به سایت های مشابه و مربوطه مراجعه نمایید

http://ensani.ir/fa/content/91301/default.aspx

http://www.howzeh-emam.ir/download.php?id=12

/ 0 نظر / 4 بازدید