کدوم آپلود

گفتش: چند تا دانلود می کنن از تو !
چند تا لایک می کنند !؟
گفت: اگه فقط یکی آپلود کنه ما رو ! کافیه !
می دونی اون یکی کیه !؟
خداست !
ایکاش کارهای ما رو
آپلود کنه ببره اون بالا بالا ها!
ایکاش خدا لایک کنه !
حالا هزاران هزار تا هم
دیسلایک کنن مساله ای نیست !
مگه نه !!
راستی ! اونهایی هم
که خدا دوستشون داره
اگه اونا هم
دانلود، آپلود یا لایک بکنن
خوبه ! مگه نه !!

/ 0 نظر / 3 بازدید