حرفهایمان برای خودمونه

همه حرفهایمان برای خودمونه:


از بزرگترین تجربه های زندگی شخصی،

می توانم ادعا کنم که

هر چی به هر کی گفته ام

در حقیقت به خود گفته ام !

حرف خوب یا بد یا متوسط و .... .

حتی خوبی و بدی هم

که در حق دیگران کرده ام

به خود کرده ام.

به یه زبان دیگر

تاثیر کاری که به / برای دیگران می کنی

با تاثیری که آن در آخرت و حتی دنیا برای خودت داره

قابل مقایسه نیست.

آیت الله جوادی آملی (خدا حفظ و موفقترش نماید)

یه موقع فرموده اند (قریب به این مضموم) که

شخص نمی تواند نفع و ضرری به دیگری برساند

( یا اگر ظاهرا هم برساند 

با نفع و ضرر آن کار برای خودش قابل مقایسه نیست

حتی اگر مثلا کسی را اذیت نماید ).


{ قابل تامل برای من بوده است و باید همیشه باشد. }

/ 0 نظر / 3 بازدید