چند نکته از صفحات و مطالب اخیر در تلگرام !!! نویسنده !!!

چند نکته از صفحات و مطالب اخیر
در تلگرام !!! نویسنده !!! (( با این پیوند میتوانید بعضو صفحات و شبکه تلگرام نویسنده شوید :: )) https://telegram.me/joinchat/B0iM1QFDGf6cKMJ78p4-0A
------------------------------------------------------------
چرا بعضی ها از وجود تکرارهایی با مضامین منفی نارحت میشوند !؟
مگر خداوند اشد المعاقبین نیست !؟
مگر حضرت عزرائیل س/ص دو چهره برای بیکان و بدان عالم نداره !؟
مگر معصومین ص/س/ع نمی توانند محور باشند و معیار و شاخص !؟
و لعنت آنها محور باشد که فقط به مخالفان 14 معصوم ص/س/ع میرسد !؟
...........................................................
پس ... نتیجهٔ جستجو برای «لعنه"»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
جزئیات جستجو
فَلَعْنَةُ لَعْنَةُ لَعْنَةَ وَلَعَنَهُ لَّعَنَهُ لَّعْنَةُ لَعْنَةً اللَّعْنَةُ اللَّعْنَةَ لَعْنَةً ۖ
.........................................................
نتیجهٔ جستجو برای «"*لعنه(َ|ُ|ِ)"|لعنه(ٍ|ٌ|ً)»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
جزئیات جستجو
ۚ فَلَعْنَةُ لَعْنَةُ لَعْنَةَ وَلَعَنَهُ لَّعَنَهُ لَّعْنَةُ لَعْنَةً اللَّعْنَةُ اللَّعْنَةَ
.........................................................
لعنتی در قران قران کیه !؟ ...
نتیجهٔ جستجو برای «لعنتی»: ۱ مورد در ۱ آیه یافت شد.
جزئیات جستجو
لَعْنَتِی ترجمه
(۱) وَإِنَّ عَلَیْکَ لَعْنَتِی إِلَىٰ یَوْمِ الدِّینِ ﴿ص: ٧٨﴾
و مسلّماً لعنت من بر تو تا روز قیامت خواهد بود! (۳۸: ۷۸)
.........................................................
آیا میدانید نامی برای هر آیه را
میتوان از روی کلمه و عبارتی
که در کل قران فقط یکبار
و آنهم در همان آیه تکرار شده است انتخاب کرد !؟

و ایا میدانید بر این اساس
حتی یک آیه میتواند صدها نام داشته باشد !؟

و آیا این را هم میدانید هر نام اشاره به ویژگی خاص و مفهوم
و حتی واقعیت و حقیقتی میتواند داشته باشد !؟ مگه نه !؟
و همریشه های کلمات در آن آیه مشخص و معین هم
میتوانند اشاره و کنایه و نکته ظریفی را هم دربر داشته باشند !!!

/ 0 نظر / 35 بازدید