نسبت حرف و خط و صفحه و جزء در قرآن

ثواب قرائت یه آیه در ماه مبارک رمضان برابر 

ثواب قرائت کل قرآن است در غیر این ماه.

قرآن کریم حدود 6000 آیه دارد

و هر صفحه بطور متوسط تقریبا 10 آیه دارد

هر خط از قران تقریبا 40 حرف دارد

و هر صفحه اکثرا 15 خط دارد

پس هر صفحه حدود 600 حرف دارد

و نسبت هر نیم خط به هر صفحه

برابر نسبت  یک جزء است به کل قرآن

چون هر صفحه 15 خط یعنی 30 تا نیم خط دارد

پس تلاوت یک آیه ی چند کلمه ایی نیم خطی 

برابر تلاوت یک جزء است

جمع بندی این است که
 
 
 
 
اگر چه هر آیه بطور متوسط 1.5 خط است 
 
ولی خدای رحیم و کریم
در ماه مبارک رمضان
قرائت آن را برابر قرائت کل قرآن کریم
قرار داده است
 

 
 
/ 0 نظر / 4 بازدید