ارفاق و اعتراض

ارفاق و اعتراض
 
1- آیا ارفاق لازمه؟ مهمه ؟ نباشه بهتر نیست ؟
2- و اما ارفاق:
    ا- معمولا بهتره باشه،
    ب- حد و مرز خودشو داره ارفاق،
    پ- اگر یکی ارفاق کرد ... در حقیقت به خودش ارفاق کرده،
    ت- نمره باید بر اساس عدل باشه ،
    ث- اما ارفاق میتونه بر اساس چیزهای دیگر باشه ،
    ج- اعتراض به نمره جایز است ، حق همه است ... ولی
    چ- اعتراض به ارفاق.... نباشه خیلی بهتره ... 
1- اگر به ارفاق اعتراض شد .. چی میشه ؟
2- بهتره نشه  ...  اگر شد ... و نمره بررسی شد  ..
    نمره دقیقا باید داده شود ... حق طرفه .. 
    اما ... اما ... ارفاق میتونه برداشته بشه ..   مگه نه !؟
/ 0 نظر / 3 بازدید