اعجاز اشارات تکرار در سوره الفاتحه

اعجاز اشارات سوره الفاتحه

تکرارات در قرآن کریم


1- مرتبط با سوره الفاتحه

(برخی ...) :


-1- نتیجهٔ جستجو برای «"*اسم الله"|"اسم رب*"»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
-2- نتیجهٔ جستجو برای «"*له الحمد"|"؟لله الحمد"»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.

-3- نتیجهٔ جستجو برای «"*الحمد لله رب العالمین"!ظلموا»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
-4- نتیجهٔ جستجو برای «"یومنون بالاخره"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.

-5- نتیجهٔ جستجو برای «"؟له مُلک"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.

-6- نتیجهٔ جستجو برای «ایاک|ایای!خطا»:۱۳ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.

-7- نتیجهٔ جستجو برای «یهدی+"الی صراط مستقیم"»:۱۱ مورد در ۵ آیه یافت شد.

-8- نتیجهٔ جستجو برای «"الی صراط مستقیم"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.

-9- نتیجهٔ جستجو برای «"*التی انعمت"»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
-10-نتیجهٔ جستجو برای «"نعمت الله"»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.

-11- نتیجهٔ جستجو برای «"؟غیر الله"»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
-12- نتیجهٔ جستجو برای «"*غضب الله"»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.

-13- نتیجهٔ جستجو برای «"*غضب"!بغضب»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
-14- نتیجهٔ جستجو برای «ضال»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
-....
 ======================================
اگه گرفتی !    صلوات

با تشکر بخاطر استفاده از نرم افزار از سایت های

http://zekr.org

http:/tanzil.net

 

/ 0 نظر / 5 بازدید