خط قرمز

بی خط قرمز:

اولی: میشه بی خط قرمز حرف زد !؟
دومی: خود تو مثل اینکه قبول کردی من یه خط قرمز هستم پس از من سئوال می کنی !؟

اولی: اصلا تو به خط قرمز معتقدی !؟
دومی: یعنی قوانین عقل و منطق و فلسفه
و ووووو خط قرمز نیستن !؟

اولی: آره ! هستن ! ولی باقی حرفها پس آزاده !
خط قرمز نیست دیگه !؟
دومی: یعنی جلوی پدر و مادر و خواهر
و ... ریس و غریبه و دشمن و ... همه چیز آزاده !؟

اولی: اونا هم قبول ! غیر اونا یعنی دیگه خط قرمز نیست !
دومی: یعنی ضد نتایج قطعی
و صد در صد اثبات شده علمی و .... میشه حرف زد !
میشه ضد قرآن و تورات و ...
و مقدسات همه مذاهب الهی-غیر الهی حرف زد !؟
میشه ضد نظرات "شورای امنیت ملی" هر کشور
توی همون کشور حرف زد !؟
میشه توی خونه شما، توی کلاس و دانشگاه
و اداره و سازمان و ... شما بر ضد شما و افکار
و اساسنامه و آیین نامه و میثاق و ... شما حرف زد !؟....

اولی: ببخشید ! پس گرفتم حرفم رو !
اول باید ببینم خود چند تا خط قرمز دارم
تا بعدش ببینم
با این خط ها و اون خط ها چکار باید بکنم !

/ 0 نظر / 4 بازدید