اعتراض مثبت

 

1- اعتراض مثبت یعنی چی !؟
2- منظورت اعتراض به نمره ی اضافیه !؟ آره !؟
1- مگر کسی به نمره زیادی گرفتن هم اعتراض میکنه !؟ اصلا ممکنه !؟ بعیده !؟
2- یعنی اصلا به خدا نمی گی : " من لایق نبودم اینقدر نعمت بمن دادی !؟"
1- به خدا..آره ..!؟ به معلم و مدرس و استاد و ..... نه ... اصلا...!!
2- مشکل همین جاست دیگه... آخه ...
    اگر پول زیادی بدن بهت .. نمی گی : ".. ببخشید... مثل اینکه ... اشتباه شده  !؟"....نمیگی !؟
1- چرا می گم .... آخه .. حرام خوری میشه .... ولی ...
2- ولی نداره ... آحه ممکنه ... یه نفر توی دنیا تا حالا نشده 
    ... به یه علتی نمره زیادی...اشتباهی بده ..  نشده ... !؟
1-... چرا .. شده ... ولی معمولا کسی اعتراض نمیکنه... مگر دیونه ست !؟
2-... فکر می کنم ... شاید .. شاید ..  این هم ... یه جور ... ح....
    چون .. شاید یه نفر ... در آینده .. از شما .. در یه کاری ... عقبتر بیفته
     بخاطر .. همین ... یکی دوتا نمره ... که به شما ..بیشتر داده شده !  مگه نه !؟؟
1-  .. بسه  دیگه ...  اینقدر مساله رو سخت نکن.  من سئوالم رو پس می گیرم..
    ببخشید .. غلط کردم ...
/ 0 نظر / 4 بازدید