یواش تر

گفتش: آیا من تند می رم ! میشه یواش تر رفت !؟

گفت: هر 24 ساعت بهمراه کره زمین

40000 کیلو متر دور خودت می گردی !

هر 365 روز یه میلیارد کیلومتر دور خورشید می گردی !

میشه روزی 2737000 کیلومتر !

راستی میگن کهکشان ما - راه شیری -

هر ثانیه 6000 کیلومتر در فضاا جابجا میشه !؟

اون هم میشه روزی 518.4 میلیون کیلومتر !

search for "galaxies speed" in internet

دیدی داری تند می ری !

راستی ! خودت با اراده خودت و در جهت خدا بری

اشکال نداره ! برو ! و تند تر برو !

ولی نذار جهت ضد خدا تورو ببرند !

--- اگه گرفتی !    صلوات !


 

/ 0 نظر / 3 بازدید