شورای خدا

گفتش: شورای خدا یعنی چی !؟
مگه خدا هم کارهاش رو شورایی انجام میده !
العیاذ بالله .
گفت: من هم فکر می کنم اینطوری نیست ! ولی ...
ولی شاید منظور طرف اینه که
صفات حضرت حق،
یعنی حی(زنده بودن) و علم و قدرت
و حکمت و مصلحت و رحمت و ووووو
همه با همه تصمیم می گیرند !

گفتش: حرف آخر رو کدوم می زنه !؟
حق وتو با کدوم یکیشونه !؟
گفت:
همه یکی هستند ! ولی فکر می کنم،
مهمترین اونها رحمت است
و شاید بعدش  مصلحته، بعدش حکمته،
بعدش علمه، بعدش قدرته !

گفتش: فکر می کنم
باید خمس و زکاتم رو به تو بدهم
چون که سئوالات عقلی و شرعی و فلسفی
و عرفانی و عقیدتی
خودم رو دارم از تو می پرسم !!
گفت:
اونها را به کسی بده که اهلشه !
درس های لازم رو هم خونده !
دنبال جاه و مقام و دنیا هم نیست !
مگه نه !!!!
/ 0 نظر / 3 بازدید