اشارات ولایی قرآن - در اینستاگرام

1.فهرست مطالب


1. بنام خدا 1

2. صلوات 14 گانه. 2

3. تبریک ایام. 3

4. علوم مرتبط. 4

5. مبانی قرآنی : تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ. 5

6. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. 6

7. کتاب و حُکم / حِکمت: 14 آیه. 7

8. عدد 19 :: حروف بسمله. 8

9. تاثیر رزق در نگرش ! 9

10. نگرش های جدید 10

11. منشور قرآن و عترت.. 11

12. نور قرآن و عترت.. 12

13. شناسایی چینش ها و ترکیبها 13

14. امکان نهان نگاری شدن؟ 14

15. چینش ها و نگرش ها 15

16. أنَا الشَّمس – رسول الله... 16

17. سبعًا مِن المثانی. 17

18. امنیت و زیبایی. 18

19. فیزیک و قرآن. 19

20. فرکانس / بسامد 20

21. مسیریابی با قرآن. 21

22. نوع ارائه و مستندات.. 22

23. مبانی اولیه و نوین. 23

24. هدایت و شناخت.. 24

25. شناخت های لازم. 25

26. شرایط و مخاطبان اشارات.. 26

27. نگرش ها 27

28. علوم نوین. 28

29. نهان نگاری.. 30

30. قرآن: هرمنوتیک و معادلات.. 31

31. خودپرداز قرآن. 32

32. گواهی امضاء در قرآن. 33

33. تاسیس علوم نوین قرآنی. 34

34. نگاه علمی بیطرف به قرآن!! 35

35. نگاه شرق شناس بیطرف -2. 36

36. اعجاز و قرآن. 37

37. اولویت ها و مخاطبان. 38

38. قرآن در رایانه. 39

39. عناوین موضوعات.. 40

40. خلاصه سئوالات.. 41

41. اهل البیت.. 42

42. چهارده بیوت.. 43

43. چهارده معصوم ص... 44

44. چهارده معصوم ص در قرآن. 45

45. مشارق و مغارب.. 46

46. مهاجران الی الله :: 13+1 !!! 47

47. ائمه و معصومین در قرآن. 48

48. دوازده امام س... 49

49. انتظار و انتقام / امام 12 عج. 50

50. فسادهای 3 گانه - فسادًا 51

51. فساد فی الارض 3 گانه. 52

52. کلمات استثنایی - الرحیم. 53

53. قواعد تفسیر. 54

54. سئوالات موثر. 55

55. سوالات سازنده 56

56. مهندسی معکوس متون. 62

57. سادگی روش... 63

58. یافته های اولیه و ساده 64

59. دو وسیله : قرآن و عترت – رسالت و امامت.. 65

60. نماز در قرآن. 66

61. نمازها – 17 رکعت.. 67

62. کرب و بلاء بعدد عاشورا (10) 68

63. کربلا در قرآن. 69

64. امام حسین ع در قرآن. 70

65. نهان نگاری در تعداد کلمات در فراز. 71

66. اشارات در تعداد کلمات در فراز. 72

67. مسیر درک متون. 73

68. سئوالات اساسی. 74

69. انواع جستجو در قرآن. 75

70. نهان نگاری و رمزنگاری.. 76

71. قرآن : ژنوم هستی. 77

72. مبانی و مثالها 78

73. فهرستی از عناوین. 79

74. کلید های درک قرآن. 80

75. رموز در ژن ها 81

76. دی اِن اِ و ژن ها 82

77. خلاصه یافته ها 83

78. با سران کفر. 84

79. عشق در قرآن. 85

80. نمونه برخی نتایج فعالیتها 86

81. سئوالات بنیادین. 87

82. سئوالات : هدایت ؟ 88

83. سئوالات – روشها و نگرشها 89

84. سئوالات : قرآن و علوم جدید 90

85. سئوالات – ژن ها 91

86. سئوالات : درک بهتر قرآن. 92

87. در راه درک بیشتر و عمیقر و وسیعتر. 93

88. الگوها و جستجوها 95

89. نرم افزار های جستجوگر. 96

90. ترکیب ویژگیها 97

91. نمونه یافته ها 98

92. نمونه ویژگیهای شمارشی. 99

93. نمونه یافته ها 101

94. قرآن و کتاب : 14 گانه. 102

95. کتاب الله / کتاب من الله... 103

96. نور فاطمه س ع در قرآن. 104

97. چهارده معصوم ص در قرآن. 105

98. در جستجوی معصومین ص... 106

99. رسم الخط ها 107

100. منشور و چینش نورها 108

101. نرم افزار ذکر. 109

102. سایر نرم افزارها 110

103. اشارات در کتابت و قرائت.. 111

104. تاثیر صرف و نحو در اشارات.. 112

105. مراکز کامپیوتری قرآنی. 113

106. تقسیمات صرفی – نحوی - ... 114

107. دستورات نرم افزاری در جستجو. 115

108. آمارگیری با نرم افزار. 116

109. امنیت و نهان نگاری.. 117

110. سئوالات بنیادی.. 118

111. برخی نظرات محققان. 119

112. مفاتیح القران. 120

113. نمونه یافته های دیگران. 121

114. یافته های دیگران – بسم الله !!! 122

115. تناسب و تناظر در هستی. 123

116. رمزنگاری.. 124

117. مهندسی چینش در قرآن. 125

118. اشارات در فاتحة الکتاب.. 126

119. محرم و کربلاء. 127

120. لِله .. برای خداوند است ... 128

121. خیر ال...ین بعدد حروف بسمله. 129

122. اصول امنیتی. 130

123. غدیر خم در قرآن – اشارات.. 131

124. نیاز به بینهایت.. 132

125. جوایز اشاراتی. 133

126. ایزوتوب کربن : دوده تا الماس ! 134

127. مرکز پژوهشهای قرآنی نور ولایت مبین. 135

128. آسمان های هفتگانه در 7 آیه ! 136

129. یک وحید! دو قالتا ! 137

130. اقامه 5 نماز اول وقت ! 138

131. علوم داده 139

132. نماز صبح : 17 اشاره !!! 140

133. پنج نوبت نمازها در 3 وقت.. 141

134. نمونه نتایج قبلی. 142

135. داده کاوی تا دانش یابی. 143

136. علوم مرتبط در کشف دانش... 144

137. اشارات قرآن. 145

138. حسین ع و سوره توبه ! 146

139. حسین الشهید ع در 3 آیه ؟ 147

140. سه حُسین در 3 آیه ؟ 148

141. سه حسین در 3 آیه !؟ 149

142. فقط 3 فرات !!! 150

143. یا ابا عبدالله الحسین در 3 آیه. 151

144. داده کاوی در قرآن. 152

145. داده کاوی و قرآن. 153

146. معصومین ص در آیات ! 154

147. اطاعت از خدا و معصومین ص... 155

148. البیت : فقط 14 مورد 156

149. حروف 14 معصوم ص در یک آیه. 157

150. مبانی و چکیده اولیه اشارات.. 158

151. مبانی اولیه. 159

152. آینده و آرزوها 160

153. گامهای قرآنی شدن. 161

154. مهندسی نقشه و قرآن. 162

155. صدا در قرآن ؟ 163

156. مدیریت کشف حقایق قرآن. 164

157. دروس مرتبط. 165

158. فقط 2 کاظمین !؟ 166

159. گامهای یقین داشتن !!! 167

160. لا اله الا هو ! 168

161. اولین های یافت شده 169

162. اولین یافته ها 170

163. کشفیات دیگران ! 171

164. نُسَوِّی بَنَانَه. 172

165. تاثیر رسم الخط ها 173

166. مهبانگ و توسعه کهکشانها !!! 174

167. ابجد و اشارات.. 175

168. مصورسازی روابط. 176

169. نمایش روابط ممکن. 177

170. نمایش روابط. 178

171. نمایش روابط-2. 179

172. روابط بین نگرش ها و یا علوم. 180

173. نمایش روابط صرفی-نحوی.. 181

174. نمایش حلقوی (آیات/سورهها) 182

175. نگاه و سنجش از دور. 183

176. بررسی تورات و انجیل. 184

177. تاثیر ژن ها 185

178. مهندسی ژن. 186

179. تغییرات ژن ها 187

180. نگاه قرآن به هستی. 188

181. مراکز تحقیقاتی قرآنی. 189

182. نرم افزار اولیه اشارات.. 190

183. استخراج دانش... 191

184. نقش صفات کلمات.. 192

185. اشارات ممکن با تفکیک فرازها 193

186. نقش و نگارها در قرآن. 194

187. عناوینی در سرفصل اشارات ولایی قرآن. 195

188. انتقادات و شبهات و پاسخها 196

189. نرم افزار اشارات.. 197

190. جوایز و مسابقات اشارات!!! 198

191. فیلمنامه برای اشارات ولایی قرآن. 199

192. ترجمه اشارات.. 200

193. فهرست نمونه مطالب.. 201

194. سپاس و تشکر. 202

195. برترین دعا 203

196. فهرست مطالب.. 204

197. جستجوهای موثر. 215

198. مرکز پژوهشهای قرآنی نور ولایت مبین. 216

199. ارتباط با پژوهشگر. 217

200. لوگو و علامت موسسه. 218

201. همکاری با اشارات.. 220

202. ارائه اشارات.. 221

203. مساعدت برای ارائه. 222

204. راه مانده !؟ 223

205. دشمن امروز قرآن !؟ 224

206. تماس... 225

/ 0 نظر / 45 بازدید