پژوهشها، نظریه ها و تأسیس علوم نوین قرآنی 1. ضمیمه 16: آیات و کتاب و قرآن

اشارات ولایی قرآن کریم

مجموعه مطالب 2 - چکیده ها

در راستاي مدیریت عالیه، ارائه و کاربردِ

پژوهشها، نظریه ها و تأسیس علوم نوین قرآنی

1.           ضمیمه 16: آیات و کتاب و قرآن

با جستجو در کتابهای ادیان الهی برای پیداکردن شواهد و قرآئن مبتنی بر نوعی اعجازِ قابل شمارش، قرآن کریم را دارای رتبه بسیار بالایی میتواند نشان دهد. نتایج در پژوهشهای اخیر توسط نویسنده نمونه های بسیار زیادی را ارائه کرده است.

 نرم افزار اشارات ولایی قرآن توانایی در تعریف الگو و قالب کلمات و فرازهای دقیق و یا ناقص را داشته و نتایج را بصورت مطلوب کاربر نمایش میدهد. نرم افزارهای و سایت های دیگر مانند ذکر و تنزیل ( zekr.org + tanzil.net ) نیز برخی قابلیتها را نیز دارا میباشند.  

مثالهای فراوان در کانال و وبلاگ پژوهشگر ( نویسنده) قرار دارد. بدیهی است که ادامه افزودن توانایی های برای تعریف و جستجو الگو و چینشهای گوناگون درون و برون آیه ای، سوره ای، موضوعی و قرآنی قطعًا موارد فراوان و بیشتری را به محققان و علاقمندان ارائه خواهد کرد.

همانطور در مثال ذیل دیده میشود روابط بسیار نزدیک و تنگاتنگ بین کلمات و فرازها در تکرارهای خاص با موضوعات مورد نظر براحتی قابل رویت و درک میباشد.

در مورد ترکیبها و قالبهای مختلف کلمات و فرازهای مرتبط با قرآن، کتاب، آیات، اطاعت، رسول و امثالهم تشابه، تناسب و تناظر و تقارن شگفت انگیز دیده میشود. برای پیروان مذهب شیعه اثنی عشری وجود تکرارهای 14گانه با احادیث و روایت مرتبط جالب توجه است.

 بر حسب ابزار و شرایط زمان صدر اسلام میتوان نشان داد که گزینش و چینش و تنظیم چنین روابطی از حد توانایی انسان خارج است. شمارش دقیقتر هر گروه از آیات 14گانه حکایت وجود صدها تصمیم در انتخاب نوع کلمه و جایابی مرتبط با آن میباشد.


/ 0 نظر / 39 بازدید