خدا چه کسانی رو هدایت نمی کنه !

گفتش: بالاخره خدا چه کسانی رو دوست نداره ! هدایت نمی کنه !
نکنه ما از او باشیم ! یا با اونا باشیم ! یا اونا رو دوست داشته باشیم !
یا مخالفت با اونا نکنیم ! نجنگیم ! رسواشون نکنیم ! .....
گفت: تو که خودت این قدر واردی و میدونی
برو توی قرآن خدا بگرد ببین خودش چی فرموده !
من اینا رو پیدا کرده ام ! تو خودت بیشتر میتونی پیدا کنی !؟
...................................................................................
1 فَإِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی مَن یُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِینَ ﴿النحل: ٣٧﴾
2 إِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ ﴿المنافقون: ۶﴾
3 إِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ ﴿المائدة: ۶٧﴾
4 إِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ ﴿الأحقاف: ١٠﴾
5 إِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ ﴿الأنعام: ١۴۴﴾
6 إِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ ﴿القصص: ۵٠﴾
7 إِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ ﴿المائدة: ۵١﴾
8 إِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی مَنْ هُوَ کَاذِبٌ کَفَّارٌ ﴿الزمر: ٣﴾
9 إِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ کَذَّابٌ ﴿غافر: ٢٨﴾
10 وَاللَّهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ ﴿التوبة: ٢۴﴾
11 وَاللَّهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ ﴿التوبة: ٨٠﴾
12 وَاللَّهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ ﴿الصف: ۵﴾
13 وَاللَّهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ ﴿المائدة: ١٠٨﴾
14 وَاللَّهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ ﴿البقرة: ٢۶۴﴾
15 وَاللَّهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ ﴿التوبة: ٣٧﴾
16 وَاللَّهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ ﴿البقرة: ٢۵٨﴾
17 وَاللَّهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ ﴿التوبة: ١٠٩﴾
18 وَاللَّهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ ﴿التوبة: ١٩﴾
19 وَاللَّهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ ﴿الجمعة: ۵﴾
20 وَاللَّهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ ﴿الصف: ٧﴾
21 وَاللَّهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ ﴿آل‌عمران: ٨۶﴾
22 وَأَنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ ﴿النحل: ١٠٧﴾
23 وَأَنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی کَیْدَ الْخَائِنِینَ ﴿یوسف: ۵٢﴾
/ 0 نظر / 3 بازدید