خود پاسخی

گفتش: چرا نماز را باید عربی بخونیم !
ما که معنی اش رو نمی دونیم !؟
گفت: اگه جواب هر سئوال رو می خواهی بفهمی ،
و خودت پیدا کنی
سعی کن اون سئوال را از ابعاد مختلف توسعه بدهی !

گفتش: مثلا، برای پیدا کردن جواب این سئوال ،
چه سئوالات دیگه بپرسم ؟ !

گفت: برای نماز مثل این سئوالات رو بپرس !
1- چرا رو به قبله بخونیم !؟ ووووو
2- چرا چند رکعت می خونیم !؟ وووو
3- چرا فلان ذکر رو می گیم !؟ فلان ساعات و اوقات !؟
چرا با وضو !؟ چرا !؟ چرا !؟

4- چرا روزه بگیریم !؟ چرا از سحر تا مغرب !؟ چرا ..... !؟
5- چرا توی فوتبال هر تیم 11 نفرند !؟
آفساید داریم !؟ خط 18 قدم داریم !؟ ووووو
.....
گفتش: یعنی اگه مثل همون سئوال اولی را
برای اجزاء و اهداف و مراحل اون موضوع
و موضوع های مشابه بپرسم ،

حتما حتما خودم جوابش رو می فهم ! مگه نه !؟
گفت: بازم آفرین به این هوش !

خیلی اینو بهشون می گی باز هم نمی فهمند !!
/ 0 نظر / 3 بازدید