نذر بارون

 
ختم 3 ملیون صلوات         سهم شما 4 صلوات   

       تا باز ببارد برکات          بفرست به 5 تا - صلوات

اگر بخواهی درجات           بگو به 10 تا - صلوات

تا بشود دفع حملات         کم است بگی 20 صلوات

دیدی تو هم از ثمرات         وقتی فرستی  صلوات

دلت می خواد در عرفات        هر دم بگی 100 صلوات

     در خلوات  هم جلوات          خسته نشی از صلوات

دور می کند  صد نقمات   حتی بگی یک صلوات

 خدا فرستد صلوات    رسول بگوید صلوات

پس بده با حسنات    محمد و آل - صلوات

/ 0 نظر / 5 بازدید