دیگه چی باید ...

دیگه چی باید ...
 
1-  اگر برای بالاتر رفتن کوشا نباشی روزی برای بیشتر سقوط نکردن تلاش بیهوده خواهی کرد.
2-  اگر امروز فلان نکته را رعایت نکنم، در آینده، تلاشم برای بدتر بودن و نبودن بیهوده خواهد بود.
3-  استدراج و درجه درجه بطرف پستی و بدیها کشیدن کار شیطان است.
4-  استدراک و گام بگام بطرف خوبیها کشیده شدن کار خداوند است.
5-  "چکار بکنم " تنها و تنها سئوال موجود در عالم است ، در هر لحظه و در هر شرایط.

6-  دانستن اولویت صیحیح و دقیق کارها برای رعایت ، تنها دغدغه انسانها است.

7-  همیشه و در هر کاری هفت لایه و آسمان کلی تر/ بالاتر/ مهم تربرای آن کار وجود دارد.
8-  همیشه و در هر کاری هفت لایه و زمین جزیی تر / پایینتر / ریزتربرای آن کار وجود دارد.
9-  بزرگی خداوند را، درعلم و قدرت و حکمت او در ترکیب حالات ممکن و ندیده هستی دیده ام.
10- غفلت نتیجه تزاحم و مزاحمت و تداخل امور عالم ماده و وابستگی او به زمان و مکان است.

11-  پشیمانی (و توبه و اصلاح خود)، اعتراف به ندانستن و گستاخ شدن سه شیوه ممکن ادامه پس از خطاست.

12-  اگر هر یک از 313 یار امام زمان (عج) خود 313 یار داشتند و الی آخر.... . ما در کدام لایه و ردیف در این سلسله مراتب می بودیم یا هستیم؟
13-  مدیریت بزرگترین مجموعه ها را میتوان با ساختار سلسله مراتبی و چند لایه ای به نحوه صحیح انجام داد.
14-  آیا می شود 10 میلیارد نفر را در گروه های 10 نفری و در یک ساختار حدود 10 لایه ای قرار داد ؟
15-  وقتی معنی چیزی را واقعا میتوان فهمید که در تعریف و توضیح آن هرگز دور و تسلسل و تکرار نباشد.

16- آیا مقام خداوند تعالی از مقام یک کارگردان، تهیه کننده، فیلمنامه نویس، صحنه پرداز و .... پایین تر برده شده است؟

17- شاید اگر دستگاه معادلات کل و یا جزیی از زندگی خود را بنویسیم باز صفر، یک ، چند و یا بینهایت جواب داشته باشد. ! اینطور نیست ؟
18- آیا نشانه های دجال آخر زمان با نشانه های جهان دیجیتال یکی نیست ؟ یک چشم ؟ 
/ 0 نظر / 4 بازدید