مشکل اصل ها

-گفت: اگه آدم 1000 اصل و نکته رو بلد باشه و رعایت بکنه خوبه !؟ گفتش: برای شروع خوبه ولی بعدش مشکل پیش میآد !
-گفت: منظورت اینه که اگه بدونه که
چه ترکیبی از این نکات با چه ترکیبی از همون نکات نباید و نمی تونند همزمان جمع بشن یعنی همزمان هر دو گروه رو قبول کنیم و رعایت کنیم !؟
گفتش: آره دیگه !
خود این حالات چند نکته حساب میشه !؟ چند جا پیش میآد !؟ چه موقع هایی برخی اصول با برخی اصول دیگر جمع نمی تونن بشن !؟
-گفت: بخدا قسم سئوالی کردی که
هنوز نمی دونم عددش چند رقمی است !؟ چه برسه به اینکه چه جوری رعایت بکنم آن ها را !!
گفتش: دیدی گفتم فهمیدن اصل و نکته برای شروع خوبه
ولی بعدش دردسر زا میشه !؟
گفت: پس همه چیز رو بی اصل و نکته یاد بگیرم !؟
بی مبنا و پایه !؟
گفتش: رای گیری برای همینه !؟

چون وقت برای بحث و جر نیست ؟

امکان رعایت صحیح تمام اصول ممکن نیست !؟ ولی رای گیری هم مشکله ! مگر نگاه به رهبرت و لیدرت و حزب و گروهت و سایت و اسوه ات بکنی که اون موقع باید دنبال بهترین های ممکن بگردی!       که باز مساله مثل مساله قبلی میشه !!!

 

راستی ! احتمالا با همون ها اصل ها و آدم ها در اون دنیا محشور می شی !؟ گرفتی !؟ مگه نه !؟ -----------------------------------------------------
این بحث ادامه خواهد داشت
!to be continued !!! ?

/ 0 نظر / 4 بازدید