دایره 14 معصوم ص/س/ع

گفتش: داستان عدد "پی" ( 3.14)

و ذرات و ... چی بود !؟

میشه تکرار کنی !؟

گفت: ... آخه !

از ریزترین ذرات

تا بزرگترین ستاره ها

و برخی کهکشان ها ،

و حتی مسیر حرکت ها - و موتور ها و چرخش ها ،

و شکل چشم ها و ...

... و و و و ....

و همه و همه دایره !!! هستند !

مگه نه !؟

یعنی چی !؟

یعنی باید همه جا

"چشم سر و عقل و دل و روح و ... " همه موجودات ،

مخصوصا ما انسانها !!!

یه جوری !  بفهمی - نفهمی -

به سمبل و نشانه ایی

از/ یا مرتبط به

چهارده معصوم ص/س/ع باشه !!!

تاکید می کنم !!

چه خودمان بفهمیم ! چه نفهمیم !!!

مگه نه !؟

و البته

خوشا بحال اونهایی که می فهمند

و نیز همیشه

عمل خالص متناسب دارند !

با صبر و توکل و رضایت خود و خداوند -

از این و در این دنیای فانی

به مقام فنا  می رسند !!!

یعنی مقام "خود را ندیدن" !!!

و لحظه لحظه از

زندگی "فکری و ذهنی و بیانی و ...

... و نگاهی و عملی و ... " خود را

در جهت و  برای و بیاد  "او"  می گذرانند !!!

خلاصه !

بعد از غفلت ،

باید

توجه و تامل و تفکر و تدبر و ...

... و تعامل و تردد و تکثر و تقبل و ....

همه و همه برای "او"

و در "راه او"

و بر طبق "دستورات او"

و و و ... باشه  -

و صد البته ...

فقط در زیر پرچم دوستان او ...

یعنی همون 14 نفر

که رمزی در "دایره هستی !!! " شده است :

رمزی بنام 3.14 !!!

راستی !

عدد 3  در اینجا مظهر چیه !؟

صدها برداشت میشه کرد !!!

مثلا: 1- شروع ،  2- مسیر و 3- هدف  !

شاید ! که اونوقت

1- شروع : من و تو هستیم !

2- مسیر : خود معصومین ص/س/ع و کلام و اوامر آنهاست ! و

3- هدف : خداوند - و صراط مستقیم است ::

که همه اینها هم در

انا لله و انا الیه راجعون

آشکار است !

اگه گرفتی ! باز هم صلوات !

اصلا ! همیشه صلوات !!!

/ 0 نظر / 3 بازدید