کربلای ذهنم

کربلای ذهنم:
ممکنه بین دو چیز خوب،
یکی رو برای اولویت غلط بخواهیم
مثلا برای دلمون انتخاب کنیم، نه برای خدا -
اونوقت این یه نوع مردن است !

------------------------------------------------------

مردن یعنی دیگر امکان رشد و بالا رفتن نداری !
نمی تونی بالاتر بروی
مگه توبه کنی !
یعنی بین بطرف خدا برگشتن
یا ادامه راه غلط ،
خدا کمکت می کنه و اولی رو انتخاب می کنی !
یعنی دو باره زنده می شی !

-----------------------------------------------------

حالا فهمیدی ما ها چند بار زنده و مرده می شیم !
در هر تصمیم ! توی ذهنمان !
یعنی هر لحظه در کربلا هستیم !
در کربلایی ذهنمان !
که حرف ها و اصل ها و نکته و و و و دارند با هم مقابله می کنند !
ما با کدوم طرف هستیم !

------------------------------------------------------------

نکنه وحی و نبوت و معصوم را بخاطر دو تا نظریه و فکر منحرف  و برای دو روز بیشتر و ناحقزندگی کردن در دنیا  کنار می گذاریم !

/ 0 نظر / 3 بازدید