زود باوری

گفتش: چرا بعضی چیز ها رو ما زود باور می کنیم
ولی بعضی چیز های دیگه رو خیلی دیر !؟

بخاطر چی اینطوری میشیم !؟

گفت: حتما دل ما
قبل از عقل و منطق ما ، اون رو قبولش کرده !
بنابراین نمی خواد به آسونی نظرش رو عوض بکنه !
مگه نه !
برای من اینطوره ! برای شما چی !!!!؟؟؟

..............................

گفتش: چرا دل و قلب ما

قبل از عقل و منطق و برهان عمل میکنه بعضی وقتها !

گفت: آخه تربیت و فرهنگ و محیط ما

اثر خودش رو باید بذاره !

وگر نه علت اگه روی معلول اثر نکنه

دیگه علت نیست ! مگه نه !!!؟

/ 0 نظر / 5 بازدید